Globálne dáta od Viaota!

Užite si neobmedzený internet, nech ste kdekoľvek!

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Platí od 7. júla 2024

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku - https://viaota.com (ďalej – „Webová stránka“). Pred používaním webovej stránky, používaním ktorejkoľvek z jej funkcií alebo zadaním akýchkoľvek požiadaviek na nákup si prečítajte tieto Podmienky služieb (ďalej – „Podmienky“). Tieto podmienky upravujú vaše používanie webovej stránky a budú tvoriť právne záväznú dohodu medzi vami (ďalej len – „Používateľ“ alebo „Vy“) a prevádzkovateľom webovej lokality vždy, keď Na webe si kúpim čokoľvek.

Ak ste si neprečítali a/alebo neporozumeli ustanoveniam týchto podmienok, odporúčame vám, aby ste prestali používať webové sídlo a zdržali sa akýchkoľvek nákupov prostredníctvom webového sídla.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1. Viaota (ďalej len „Predávajúci“, „My“, „Nás“, „Naše“) je obchodný názov a registrovaná ochranná známka, ktorú používa a prevádzkuje:
UAB Viaota
Gedimino g. 45-7, LT-44239, Kaunas, Lithuania
Reg. č.: 305710320
Kedykoľvek budete nakupovať na Webovej stránke, vstupujete s nami do zmluvného vzťahu a tento zmluvný vzťah bude viazaný a určený týmito Podmienkami a príslušnými zákonmi.

1.2. Upozorňujeme, že všetky nákupy, ktoré uskutočníte na webovej stránke, vám budú zaslané z jedného z našich centier plnenia, ktorého adresa sa nebude zhodovať s adresou našej kancelárie. Ak chcete výrobok vrátiť - neposielajte ho na adresu našej kancelárie, pretože ho nebudeme môcť prijať. Všetky vrátenia by ste mali posielať na adresu nášho realizačného centra - podrobnejšie informácie o vrátení nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

1.3. Aby ste mohli používať webovú lokalitu a uskutočniť akýkoľvek nákup na webovej lokalite, musíte spĺňať tieto minimálne požiadavky:

(a) Tieto podmienky ste si prečítali a súhlasíte s nimi;

(b) Ste plnoletí na používanie webovej stránky a/alebo na uzavretie zmluvy na diaľku prostredníctvom online prostriedkov, ako to vyžadujú vaše miestne zákony;

(c) Webovú stránku používate vo svojom osobnom záujme a nesnažíte sa ju používať v záujme akéhokoľvek iného podnikateľského subjektu alebo subjektu bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu.

1.4. Upozorňujeme, že webová lokalita je určená a navrhnutá len pre dospelých používateľov. Webová lokalita nie je a nikdy nebude určená na používanie deťmi alebo neplnoletými osobami.

1.5. Ak ste si prečítali tieto podmienky, ale úplne nerozumiete ustanoveniam v nich uvedeným, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory vyplnením online kontaktného formulára na adrese Kontakt a zdržte sa nákupu čohokoľvek na webovej lokalite, kým úplne neporozumiete všetkým podmienkam.

1.6. Máme právo zakázať vám prístup na webovú lokalitu a jej používanie alebo akýchkoľvek jej funkcií, ak máme dôvod domnievať sa, že nespĺňate požiadavky uvedené v bode 1.3. vyššie alebo ak máme dôvod domnievať sa, že porušujete akékoľvek iné ustanovenie týchto podmienok.

1.7. Upozorňujeme, že väčšina našich výrobkov sa vyrába a dodáva z Číny. Preto v závislosti od zákonov platných v krajine vášho bydliska môžu zakúpené výrobky podliehať dovoznému clu, dani z predaja alebo DPH a/alebo iným daniam.

2. NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

2.1. The Website is dedicated to selling Viaota mobile internet services. All services sold on the Website shall be collectively referred to as “Goods” and/or “Services”.

2.2. All of our Goods are designed and manufactured in accordance with all EU requirements, applicable to these types of electronic Goods.

2.3. Please be noted that the Goods or Services available for purchase on the Website are not designed or intended to be used by children. Please do not give the Goods or Services you purchase on our Websites to minors without Your attendance.

2.4. Upozorňujeme, že náš Tovar nie je určený a nie je vhodný na priemyselné, komerčné alebo profesionálne použitie. Náš Tovar predávame len na osobné použitie.

2.5. You can find specifications, detailed descriptions, important usage information and answers to other questions that you might have about the Goods or Services on the FAQ section of the Website here: https://viaota.com/contact. Please make sure that you have carefully read the descriptions of the main properties of the Goods and Services that you wish to acquire from Us, before placing your purchase request on the Website. Also, you can read about key properties of our Goods and Services on these Terms below.

Viaota Mobile Internet Services

2.6. You can purchase Viaota mobile internet Services as a standalone service if you purchase a Viaota SIM card from Us. You can find the most up-to-date information about Viaota Services, Service plans, and other latest information by visiting the Viaota Website at https://viaota.com/.

2.7. To start using Viaota mobile internet Services you must activate the Viaota SIM card that will be provided to you after the purchase. The Viaota SIM card must be activated within two months from receiving unless a longer activation date would be specified on the package of the Viaota SIM card. If you fail to activate your Viaota SIM card within the specified time, the card will be automatically deactivated without the possibility to activate the same card again and you will need to order a new Viaota SIM card (subject to additional fees) in order to use the mobile internet Services.

2.8. The mobile internet Services will become available to You once you activate the Viaota SIM card. Detailed instructions on how to activate your Viaota SIM card will be provided together with the Viaota SIM card package. Once the Viaota SIM card is activated, you will be able to use the Services immediately but not later than within 48 hours after the activation is complete. If you are having any issues with the activation of your Viaota SIM card or trouble with using the Services, please contact our customer support at support@viaota.com.

2.9. The Services are provided and charged in accordance with the prices and tariffs indicated on the Website at the time of purchase, unless otherwise stated on the specific purchase page on which you have made your purchase.

Viaota Services Billing

2.10. If you order a Viaota Service plan you will be billed monthly for your subscribed plan for the then-current price. The monthly subscription fee will be withdrawn from your credit or debit card which you will provide upon placing your order on the Website.

2.11. Whenever you will reach or exceed your data usage limits your Services shall be restricted until the next recurring payment is received. You can change your Services plan to the one that provides more data anytime.

2.12. If We are unable to charge your credit/debit card for your chosen Service plan, we will limit your access to Services until the payment is received. If you do not pay for your subscribed plan for more than 3 months (90 days) your Viaota SIM card might be suspended. If you wish to activate your suspended Viaota SIM card, additional reactivation fees might apply. If you don’t use your Viaota SIM card and do not pay the Service fees for more than 6 months (180 days), your Viaota SIM card will be irrevocably canceled without the possibility to reactivate.

2.13. Viaota ensures that the quality of the Services will comply with the requirements established for such services in the laws and regulations of the Republic of Lithuania and the European Union. Viaota shall not bear responsibilities for the quality of services if you would use mobile internet devices that do not meet the requirements established by the European Union and/or the USA and have no “EC” or “FC” marking; as well as devices that do not technically support the services provided by Viaota, hinder the use of Viaota services purchased by the user due to technical or other reasons (failures, etc.), as well as illegally purchased mobile devices or devices that have illegally changed identification code.

2.14. Viaota Services are intended for personal use only, therefore all use of Services for industrial or commercial purposes, save for the user's professional needs, are considered unfair. The uploading or downloading of unreasonably high volumes of data, which is not in line with the normal consumption habits of an average consumer and is not similar to the rational use of services for personal needs, is also considered as unfair use of Services. If We have any reason to believe that the User uses the Services unfairly, we reserve the right to restrict such use of Services by restricting your Services, implementing preventative measures, such as, reducing internet speed, reducing services uptime, or under extraordinary circumstances – terminating the Services. We will never imply any restrictions without justifiable and evidence-based reasons.

2.15. If due to Viaota's fault the consumer was not able to use Services or if the user was incorrectly charged, Viaota undertakes to provide the user with Services that he/she was not able to use, extend the term of Services, or, in case of incorrect charging, reimburse the relevant amounts by transferring it to the Viaota Card account. Due to Data Privacy requirements, Viaota holds information about the Services provided to the user and the top-ups made by the user for no longer than 6 months from the date of the event, therefore user's claims with regards to the provided services and payments are accepted only if given to Viaota not later than 6 months after the event, on which the claim is provided, occurred.

2.16. If you decide to terminate your Viaota account, the unused amounts are not exchanged for cash, are not refunded to the user, and are not transferred. If you decide to terminate, please contact our customer support. Once you provide a request to terminate Services, you will still be able to use the Services for the month for which you have paid, as the termination will become effective once the paid-up month ends.

2.17. Viaota has the right to cancel the Services without a refund in cases when the user abuses the Services by using Services for other profit or commercial purposes and/or for reasons specified in Section 2.14.

2.18. Please be aware that due to unforeseen and uncontrollable circumstances, such as technical maintenance, we cannot guarantee that Services will be available at all times. It's important to note that all Service disruptions in the Viaota network are resolved within one business day or as soon as a failure message is received.

3. CENY, PLATBY A POPLATKY

3.1. Konečná cena vrátane všetkých daní a poplatkov za Tovar sa zobrazí na stránke pri registrácii, na ktorej budete môcť vykonať nákup. Upozorňujeme, že cena na stránke pri odhlásení nezahŕňa žiadne dovozné poplatky alebo clá, ktoré by sa uplatňovali podľa miestnych colných predpisov.

3.2. Ceny Tovaru uvedené na webovej stránke sa môžu meniť. Z času na čas môžeme uplatniť zľavy alebo znížiť ceny.

3.3. Vyhradzujeme si právo upraviť alebo prerušiť ďalší predaj akýchkoľvek výrobkov. Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu cien, pozastavenie alebo prerušenie predaja výrobkov.

3.4. Všetky ceny zobrazené na webovej lokalite zahŕňajú náklady na medzinárodnú dopravu a dane. Upozorňujeme však, že spotrebitelia z rôznych krajín môžu vidieť ceny výrobkov, ktoré sa budú mierne líšiť - ceny môžu byť ovplyvnené daňou z pridanej hodnoty (“DPH”) ktorá by bola alebo nebola uplatniteľná v závislosti od konkrétneho prípadu. V závislosti od vašej dodacej adresy môžu niektorí kupujúci platiť dovozné poplatky.

3.5. Do kúpnej ceny nikdy nezapočítavame DPH a nebudeme od vás požadovať jej zaplatenie, ak:

(a) DPH sa neuplatňuje v krajine, ktorú ste uviedli na zaslanie;

a/alebo

(b) Vami požadovaný výrobok Vám bude zaslaný z nášho realizačného centra v Číne.

3.6. Upozorňujeme, že v prípade definovanom v bode 3.4. vyššie môže vaša zásielka podliehať dovozným a colným poplatkom. Nikdy vám však nebudú účtované rovnaké dane dvakrát - nebudeme od vás požadovať zaplatenie DPH alebo dovozných poplatkov, ak vám bude požadovaný výrobok zaslaný priamo z Číny.

3.7. V prípadoch, keď sa vo vašej krajine uplatňuje DPH a vami požadovaný výrobok sa nachádza v našom centre plnenia v EÚ, bude DPH zahrnutá v cene výrobku, ktorá sa vám zobrazí na stránke pri platbe.

3.8. Upozorňujeme, že nikdy neuplatňujeme žiadne konverzné kurzy ani poplatky závislé od vami zvoleného spôsobu platby. Niektoré banky však uplatňujú konverzné kurzy pre odchádzajúce platby a medzinárodné prevody - nezodpovedáme teda za žiadne bankové poplatky alebo konverzné kurzy, ktoré by vaša banka uplatnila na akúkoľvek platbu uskutočnenú v Našej prospech. Ak si všimnete akékoľvek rozdiely medzi cenami produktov na Našej webovej stránke alebo na potvrdení o nákupe a výpisom z Vášho bankového účtu, obráťte sa na svoju banku, ktorá Vám podrobne vysvetlí dodatočné poplatky.

3.9. Platby prijímame len prostredníctvom kreditnej karty, služby PayPal a iných elektronických platieb. Neprijímame šeky, hotovosť ani iné spôsoby platby, s výnimkou prípadu, ak by vo vašej krajine bola k dispozícii služba "dobierka" (ak je vo vašej krajine k dispozícii služba "dobierka", budete o tejto možnosti informovaní na stránke pri odhlásení).

4. DOPRAVA

4.1. Po zadaní objednávky na webových stránkach a vykonaní platby spracujeme vašu objednávku do 1-3 pracovných dní. Po spracovaní objednávky by ste mali zásielku obdržať do 4-14 pracovných dní, pokiaľ nebude preprava ovplyvnená vyššou mocou.

4.2. Všetky produkty zakúpené na našej webovej stránke vám budú doručené prostredníctvom EMS, DHL alebo iných podobných kuriérov. Po dokončení spracovania vašej objednávky vám zašleme potvrdzujúci list s číslom sledovania zásielky. Svoju objednávku môžete kedykoľvek sledovať online na stránke https://www.stone3pl.com/index.php?route=services/track alebo https://www.17track.net/.

4.3. V prípade, že sa k vám váš nákup nedostane do 30 kalendárnych dní, nahláste to našej zákazníckej podpore. Upozorňujeme, že v súlade s článkom 18 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ ak nedostanete svoj nákup do 30 dní, musíte nás kontaktovať a informovať O prijateľnom dodatočnom časovom období, počas ktorého vám doručíme váš nákup. Nákup máte právo ukončiť iba v prípade, že váš nákup nedoručíme v dodatočnej lehote. Upozorňujeme, že pri nedodržaní pravidiel uvedených v tomto ustanovení nemôžete tvrdiť, že ste zakúpený tovar nedostali.

4.4. Dovoľujeme si vás upozorniť, že:

(a) na dodacie podmienky môžu mať vplyv aj colné predpisy, prírodné udalosti, prevody na miestneho dopravcu vo vašej krajine alebo štrajky či meškania leteckej a pozemnej dopravy. Ak sa zásielka oneskorí z vyššie uvedených dôvodov, nenesieme zodpovednosť za oneskorenie.

5. VRÁTENIE TOVARU A NÁHRADY

5.1. Ak nie ste spokojní so zakúpeným Tovarom, máte právo ho vrátiť do 30 dní od dátumu doručenia. Lehota na vrátenie 30 dní uplynie po 30 dňoch odo dňa, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba iná ako dopravca nadobudne fyzické vlastníctvo zakúpeného Tovaru. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že plná suma Vám bude vrátená len v prípade, ak nás o vrátení Tovaru informujete a zašlete nám ho v priebehu prvých 14 dní od prijatia objednaného Tovaru. Ak sa rozhodnete Tovar vrátiť a zaslať nám ho späť po uplynutí 14-dňovej lehoty, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy ste Tovar dostali, môžu byť účtované dodatočné poplatky (pozri bod 5.5 nižšie).

5.2. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zakúpeného Tovaru, musíte kontaktovať náš tím zákazníckej podpory vyplnením online kontaktného formulára na adrese https://viaota.com/contact. Po kontaktovaní nášho tímu zákazníckej podpory vám bude poskytnutý kód na vrátenie tovaru a adresa na vrátenie tovaru - upozorňujeme, že budeme akceptovať iba vrátenie tovaru, ktorý bude zaslaný s poskytnutým kódom na vrátenie tovaru a doručený na poskytnutú adresu na vrátenie tovaru.

5.3. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy (30 dní) stačí, ak pošlete svoje oznámenie týkajúce sa vrátenia tovaru pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak nás nebudete kontaktovať v lehote na odstúpenie od zmluvy (30 dní od prijatia nákupu), vrátený tovar neprijmeme.

5.4. Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme od vás dostali vrátený tovar. Vrátenie peňazí vykonáme rovnakým platobným spôsobom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii.

5.5. Upozorňujeme, že vrátený Tovar prijmeme len vtedy, ak nebol použitý, poškodený a bol nám zaslaný v pôvodnom obale. v pôvodnom obale. Ak zistíme, že vrátený tovar bol použitý, ale stále v prevádzkyschopnom a opätovne predávateľnom stave, môžeme vám aj tak vrátiť peniaze, ale budete zodpovední za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku manipulácie inej, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak by sme teda zistili, že vrátený výrobok bol používaný, mohli by sme zníženú hodnotu odpočítať od sumy, ktorá sa má vrátiť.

5.6. Upozorňujeme, že ak chcete vrátiť tovar zakúpený na webovej stránke, budete musieť uhradiť náklady na dopravu, ktoré nebudeme kompenzovať my.

5.7. Upozorňujeme, že vrátený tovar prijmeme a peniaze zaň vrátime len vtedy, ak bude vrátený na adresu poskytnutú našou zákazníckou podporou a na zásielke bude uvedený kód povolenia na vrátenie tovaru. Prosíme, neposielajte žiadne vracané výrobky na adresu našej kancelárie, pretože ich nebudeme môcť prijať. Ďalšie informácie nájdete na https://viaota.com/return.

6. ZÁRUKA

6.1. Ak chcete vrátiť chybný tovar, obráťte sa na našu zákaznícku podporu prostredníctvom online kontaktného formulára na adrese https://viaota.com/contact. Keď kontaktujete našu zákaznícku podporu so záručnou reklamáciou, pripravte si na požiadanie: (1) fotografie chybného tovaru; (2) ID číslo vašej objednávky a list s potvrdením o kúpe alebo doklad o zaplatení; (3) stručný opis závady.

7. OSOBNÉ ÚDAJE A KONTAKTOVANIE

7.1. Prijímame potrebné opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, ako aj všetky požiadavky stanovené platnými zákonmi, aby sme chránili vaše osobné údaje pred nevhodnou stratou, zneužitím, prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

7.2. Poskytovateľ zabezpečuje, aby sa všetky osobné údaje zhromažďovali a spracovávali v súlade so všetkými platnými zákonmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame a spracúvame osobné údaje, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov (https://viaota.com/privacy).

7.3. Upozorňujeme, že vás môžeme kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, ak budeme potrebovať potvrdiť podrobnosti vašej objednávky alebo ak vaša žiadosť o objednávku nebola úspešne spracovaná z technických dôvodov. Ak vaša objednávka nebola úspešná z dôvodu chýb pri spracovaní platby, môžeme vám poslať textovú správu alebo e-mail s pripomienkou na vykonanie potrebných úkonov.

7.4. Ak sa rozhodnete dostávať od nás propagačné správy, a to buď prostredníctvom našej webovej stránky, alebo zaslaním vášho súhlasu, udeľujete nám svoj predchádzajúci výslovný písomný súhlas na prijímanie opakovaných marketingových alebo propagačných správ od nás ("SMS") zasielaných prostredníctvom automatického systému telefonického vytáčania.

7.5. Ak nám poskytnete svoj výslovný písomný súhlas so zasielaním SMS od nás, môžeme vám zaslať aj SMS s ponukou na registráciu do našej služby predplatného SMS. Do predplatného budete zaradení len v prípade, že sa prihlásite potvrdením súhlasu so zaradením do predplatného. Ak sa prihlásite na odber propagačných správ, budeme vám posielať najviac 3 propagačné SMS týždenne.

7.6. Odoberanie propagačných SMS od nás môžete kedykoľvek zrušiť odpoveďou "STOP", "END" alebo "CANCEL" na našu SMS. Po prijatí vašej žiadosti o odhlásenie vám okamžite prestaneme posielať akékoľvek SMS. Ak sa nemôžete odhlásiť alebo potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na našu zákaznícku podporu e-mailom alebo odpovedzte "HELP" na našu SMS a niekto z nášho tímu vás bude kontaktovať do 1-2 pracovných dní.

7.7. Na naše potvrdzovacie SMS správy a všetky následné SMS správy sa môžu vzťahovať tarify pre zasielanie správ a dátové tarify vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb v závislosti od vášho individuálneho dátového plánu poskytovaného poskytovateľom bezdrôtových služieb. Informácie o poplatkoch za načítanie dát, odosielanie a prijímanie správ SMS získate od svojho mobilného operátora. My ani naše pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poplatky za SMS alebo mobilné telefóny, ktoré vzniknú vám alebo komukoľvek, kto má prístup k vášmu mobilnému telefónu alebo telefónnemu číslu. Ani my, ani operátori mobilných sietí nenesú zodpovednosť za oneskorené prijatie alebo nedoručenie SMS.

7.8. The information we receive from you in connection with the SMS Services may include your cell phone number, the name of your network operator and the date, time and content of your SMS. No mobile information will be shared with third parties/affiliates for marketing/promotional purposes. For more information about how we use your personal information, including phone numbers, please refer to our privacy policy.

8. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA

8.1. Upozorňujeme, že náš Tovar alebo Služby sa predávajú len na osobné použitie. Súhlasom s týmito podmienkami potvrdzujete, že náš Tovar kupujete len na osobné použitie.

8.2. Náš Tovar nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní webovej lokality porušovať žiadne zákony. Celý obsah webovej lokality a obsah všetkých materiálov, ktoré od nás dostanete (vrátane grafických návrhov a iného obsahu), a príslušné časti webovej lokality patria do vlastníctva spoločnosti UAB Viaota a sú chránené autorskými právami. Akékoľvek použitie akýchkoľvek autorských práv na iné ako osobné účely bez našej licencie predstavuje porušenie autorských práv.

8.3. Máme právo, nie však povinnosť, vyšetriť akékoľvek nezákonné a/alebo neoprávnené používanie Webovej lokality a podniknúť príslušné právne kroky, vrátane, bez obmedzenia, občianskoprávnych a súdnych opatrení, ak máme dôvod domnievať sa, že porušujete tieto Podmienky alebo platné zákony. Počas používania webovej lokality musíte:

(a) Nepoužívať Webovú lokalitu alebo akýkoľvek jej obsah na nezákonné účely alebo v rozpore s akýmkoľvek miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným právom;

(b) Neporušovať práva tretích strán vrátane práv duševného vlastníctva ani nepodporovať ostatných v ich porušovaní;

(c) Dodržiavať všetky zásady zverejnené na webovej lokalite;

(d) Právne ani fakticky nepreviesť svoje registrované konto na inú osobu bez nášho písomného súhlasu;

(e) Poskytovať nám čestné a presné informácie;

(f) Nepoužívať webovú lokalitu ani jej obsah na žiadne komerčné účely vrátane šírenia akejkoľvek reklamy alebo získavania informácií;

(g) Nepreformátovať, neformátovať ani nezrkadliť žiadnu časť akejkoľvek webovej stránky webovej lokality;

(h) Nevytvárať žiadne odkazy alebo presmerovania na Webovú lokalitu prostredníctvom iných webových lokalít alebo e-mailov bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného z našej strany;

(i) Sa nepokúšajte zasahovať do riadneho fungovania webovej lokality alebo do používania a využívania webovej lokality inými používateľmi;

(j) Komerčne ďalej nepredávať, nedistribuovať ani neprevádzať žiadne výrobky, ktoré ste si od nás zakúpili;

(k) Žiadnym spôsobom nezasahovať do bezpečnostných funkcií webovej lokality;

(l) Nepristupovať k obsahu alebo informáciám Webovej lokality, nesledovať ich ani nekopírovať pomocou robota, pavúka, škrabáka alebo iných automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek manuálneho postupu na akýkoľvek účel bez nášho výslovného písomného súhlasu;

(m) Neuvádzajte falošné údaje o svojej príslušnosti, nepristupujte k účtom iných používateľov bez povolenia ani nefalšujte svoju totožnosť alebo akékoľvek informácie o sebe vrátane veku alebo dátumu narodenia;

(n) Nevykonávať žiadnu inú činnosť alebo kroky, ktoré by boli v rozpore s týmito podmienkami alebo platnými zákonmi.

8.4. Beriete na vedomie, že webová lokalita nemusí byť dostupná neustále, najmä počas nevyhnutných období údržby hardvéru a softvéru.

9. VYHLÁSENIA

9.1. Webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality spravované tretími stranami. Akékoľvek informácie, produkty, softvér alebo služby poskytované na webových stránkach tretích strán alebo ich prostredníctvom sú kontrolované prevádzkovateľmi týchto stránok a nie nami alebo našimi dcérskymi spoločnosťami. Keď pristupujete na stránky tretích strán, robíte tak na vlastné riziko.

9.2. Ctíme si súkromie našich zákazníkov, preto všetky posudky a/alebo komentáre zobrazené na webovej lokalite môžu mať vymyslené mená a asociatívne obrázky. Identita spotrebiteľov je nám známa, ale nikdy nezobrazujeme pravé mená našich používateľov s výnimkou prípadov, keď používateľ udelí svoj výslovný súhlas so zobrazením svojho mena a/alebo obrázku.

9.3. Ak nie je uvedené inak, táto webová lokalita je naším majetkom a všetky zdrojové kódy, databázy, funkcie, softvér, návrhy, texty, fotografie a grafika na webovej lokalite sú v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou a sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. Je zakázané kopírovať alebo používať akýkoľvek obsah webovej lokality bez predchádzajúceho písomného súhlasu z našej strany.

9.4. THE GOODS OFFERED ON OR THROUGH THE WEBSITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND EITHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

9.5. TOVAR PREDÁVANÝ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH JE URČENÝ LEN NA OSOBNÉ POUŽITIE. NETVRDÍME, ŽE NIEKTORÝ Z NAŠICH VÝROBKOV JE VHODNÝ NA PROFESIONÁLNE, PRIEMYSELNÉ ALEBO KOMERČNÉ POUŽITIE.

9.6. NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ PORUCHY ŠIROKOPÁSMOVÉHO PRIPOJENIA, NA KTORÉ NEMÁME VPLYV.

9.7. NEZARUČUJEME, ŽE WEBOVÁ LOKALITA ALEBO KTORÁKOĽVEK Z JEJ FUNKCIÍ BUDE NEPRETRŽITÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, ŽE CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ ALEBO ŽE KTORÁKOĽVEK ČASŤ TEJTO WEBOVEJ LOKALITY ALEBO SERVERY, KTORÉ JU SPRÍSTUPŇUJÚ, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. VÝSLOVNE SA ZRIEKAME ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO UJMY SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK ZLYHANÍM VÝKONU, CHYBOU, OPOMENUTÍM, PRERUŠENÍM, VYMAZANÍM, DEFEKTOM, ONESKORENÍM PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM, PORUCHOU KOMUNIKAČNEJ LINKY, KRÁDEŽOU ALEBO ZNIČENÍM ALEBO NEOPRÁVNENÝM PRÍSTUPOM K ZÁZNAMOM, ICH ZMENOU ALEBO POUŽITÍM, ČI UŽ Z DÔVODU PORUŠENIA ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO KONANIA, NEDBANLIVOSTI ALEBO NA ZÁKLADE AKÉHOKOĽVEK INÉHO DÔVODU. KAŽDÝ POUŽÍVATEĽ VÝSLOVNE BERIE NA VEDOMIE, ŽE NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ ALEBO NEZÁKONNÉ SPRÁVANIE INÝCH TRETÍCH STRÁN, PREDPLATITEĽOV, ČLENOV ALEBO INÝCH POUŽÍVATEĽOV WEBOVEJ LOKALITY A ŽE RIZIKO ÚRAZU Z VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOČÍVA VÝLUČNE NA KAŽDOM POUŽÍVATEĽOVI.

9.8. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, AKTUÁLNOSTI ALEBO SPOĽAHLIVOSTI WEBOVEJ LOKALITY ALEBO LOKALÍT TRETÍCH STRÁN. POUŽÍVANIE AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ NA WEBOVEJ LOKALITE ALEBO WEBOVÝCH LOKALITÁCH TRETÍCH STRÁN JE NA VLASTNÉ RIZIKO POUŽÍVATEĽA. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ SPOLIEHANÍM SA NA INFORMÁCIE ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY.

9.9. Všetky informácie uvedené na webovej stránke sú určené len na komerčné a rekreačné účely. Webová lokalita by sa nemala používať pri žiadnych rizikových činnostiach, pri ktorých môže v prípade chyby dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu osôb, majetku, životného prostredia, financií alebo podnikania. Používanie informácií uvedených na webovej lokalite je na vaše riziko.

9.10. Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov všetkých materiálov, ktoré sa na webovej lokalite nachádzajú. Nemôžeme však zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné, ako aj to, že akékoľvek zobrazenie akéhokoľvek výrobku alebo služby na webovej lokalite bude presne odrážať skutočné vlastnosti výrobku alebo služby, ktoré môžete nájsť na webovej lokalite.

10. ODŠKODNENIE

10.1. Súhlasíte s tým, že nás a naše pridružené spoločnosti a príslušných vedúcich pracovníkov, riaditeľov, vlastníkov, zástupcov, poskytovateľov informácií a poskytovateľov licencií odškodníte, budete ich brániť a zbavíte ich zodpovednosti za všetky nároky, záväzky, straty, škody, náklady a výdavky (vrátane poplatkov za právne zastupovanie) v súvislosti s

(a) Vaše používanie alebo pripojenie k našej webovej lokalite;

(b) Akékoľvek použitie alebo údajné použitie Vášho účtu alebo hesla k Vášmu účtu akoukoľvek osobou, či už Vami oprávnenou alebo neoprávnenou;

(c) Obsah informácií, ktoré ste nám poskytli;

(d) Vaše porušenie práv akejkoľvek inej osoby alebo subjektu;

(e) Vaše porušenie akýchkoľvek platných zákonov, pravidiel alebo predpisov.

10.2. Vyhradzujeme si právo na vlastné náklady prevziať obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá by inak podliehala odškodneniu z vašej strany, a v takom prípade súhlasíte, že s nami budete spolupracovať pri obhajobe takéhoto nároku.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

11.1. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEDBANLIVOSTI, NENESIEME MY, NAŠE DCÉRSKE SPOLOČNOSTI ALEBO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY VRÁTANE JEJ MATERIÁLOV, PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; ALEBO MATERIÁLOV, PRODUKTOV, SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN SPRÍSTUPNENÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI VOPRED UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH KATEGÓRIÍ ŠKÔD, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS MÔŽE VZŤAHOVAŤ V MENŠOM ROZSAHU. V TAKÝCHTO ŠTÁTOCH JE NAŠA ZODPOVEDNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ NAŠICH DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ OBMEDZENÁ V NAJVÄČŠOM ROZSAHU, V AKOM JU MOŽNO OBMEDZIŤ PODĽA ZÁKONOV TAKÉHOTO ŠTÁTU.

11.2. V žiadnom prípade nebudeme my, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, zdravotné problémy, choroby, fyzické problémy, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame náhodných, represívnych, špeciálnych alebo následných škôd akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého príjmu, stratených úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnu zodpovednosť alebo inak, vyplývajúcu z vášho používania ktorejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo akákoľvek strata alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že je o tom informovaná. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za žiadne odporúčania, zdravotné tvrdenia, vyhlásenia alebo akékoľvek iné rady alebo informácie uvedené na webovej stránke alebo akýmikoľvek inými formami komunikácie. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

11.3. Ak nie ste spokojní s webovým sídlom, akýmikoľvek materiálmi, produktmi alebo službami zobrazenými na webovom sídle alebo s akýmikoľvek podmienkami webového sídla, vaším jediným a výhradným opravným prostriedkom je prestať používať webové sídlo.

12. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

12.1. V súvislosti s týmito Podmienkami sa právami duševného vlastníctva rozumejú také práva, ako sú ochranné známky, autorské práva, názvy domén, práva k databázam, práva k dizajnom, patenty a všetky ostatné práva duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, či sú registrované alebo nie ("Duševné vlastníctvo").

12.2. Všetko duševné vlastníctvo zobrazené na Webovej lokalite alebo poskytnuté vám v akejkoľvek inej forme je chránené zákonom. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete kopírovať, ďalej využívať ani šíriť žiadne Duševné vlastníctvo ani žiadny iný obsah, ktorý ste od nás dostali alebo ktorý sa nachádza na Webovej lokalite, vrátane popisov Výrobkov, na žiadny účel. Napríklad nesmiete kopírovať informácie o Produkte na žiadnu inú webovú lokalitu alebo aplikáciu. Bez obmedzenia vyššie uvedeného je používanie nášho obsahu na komerčné účely zakázané, pokiaľ nemáte náš výslovný písomný súhlas.

12.3. Všetko duševné vlastníctvo zobrazené na webovej lokalite alebo poskytnuté vám v akejkoľvek inej forme patrí nám, s výnimkou ochranných známok, servisných značiek alebo iných materiálov tretích strán, ktoré používame my. Žiadne z takýchto Duševných vlastníctiev sa nesmie používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu nás alebo tretej strany, ktorej takéto Duševné vlastníctvo patrí.

13. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

13.1. Tieto Podmienky boli vyložené v súlade so zákonmi EÚ upravujúcimi práva spotrebiteľov. Tieto Podmienky a celý právny vzťah medzi vami a nami sa riadi právom Litovskej republiky, s výnimkou prípadov, ak by zákony upravujúce spotrebiteľské vzťahy stanovili osobitné rozhodné právo alebo jurisdikciu.

13.2. Ak by ste mali akékoľvek sťažnosti, obráťte sa na náš tím podpory skôr, ako podáte oficiálnu sťažnosť na akýkoľvek orgán alebo tretiu stranu. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať vyplnením online kontaktného formulára na adrese (https://viaota.com/contact). Vždy vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme prípadné sťažnosti vyriešili čo najrýchlejšie a spôsobom, ktorý by bol pre Vás čo najpriaznivejší.

13.3. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť s Vami zmierlivé riešenie alebo ak máte akékoľvek iné sťažnosti týkajúce sa nášho tovaru alebo služieb, môžete podať žiadosť alebo sťažnosť týkajúcu sa Vášho nákupu Štátnemu úradu na ochranu práv spotrebiteľov (ŠÚSR) Litovskej republiky (adresa Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Litva, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, telefón 8 5 262 67 51, fax 8 5 279 14 66, webová stránka www. vvtat.lt) alebo sa môžete obrátiť aj na ktorékoľvek územné oddelenie SCRPA alebo vyplniť formulár žiadosti/žaloby na platforme EGS na adrese http://ec.europa.eu/odr. Máte tiež právo obrátiť sa na súd Litovskej republiky (podľa sídla poskytovateľa) alebo na iné inštitúcie, ktoré posudzujú spotrebiteľské spory v mimosúdnom konaní.

14. RÔZNE

14.1. Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto podmienok služby, pričom takéto určenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

14.2. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke.

14.3. Tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov, Zásady vrátenia tovaru a akékoľvek iné zásady na Webovej stránke (každá z nich môže byť priebežne revidovaná a menená v súlade s ich príslušnými podmienkami) spoločne predstavujú celú dohodu medzi Vami a nami.

15. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich údajov:

E-mailová podpora: support@viaota.com

Online kontaktný formulár: https://viaota.com/contact

Telefón: +1 (205) 782-8611