Mobilnet világszerte a Viaotától!

Élvezze a korlátlan internetet, bárhol is jár!

SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEI

2024. július 7-től alkalmazandó

Köszönjük, hogy meglátogatta weboldalunkat - https://viaota.com (a továbbiakban - "Webhely"). Kérjük, olvassa el a jelen Szolgáltatási feltételeket (a továbbiakban – „Feltételek”) a Webhely használata, annak funkcióinak használata vagy vásárlási kérelmek benyújtása előtt. Ezek a feltételek szabályozzák a Webhely Ön általi használatát, és jogilag kötelező érvényű megállapodást alkotnak Ön (a továbbiakban – „Felhasználó” vagy „Ön”) és a Webhely üzemeltetője között, amikor Ön bármit meg fog vásárolni a weboldalon.

Ha nem olvasta el és/vagy nem értette meg a jelen Feltételek rendelkezéseit, javasoljuk, hogy hagyja abba a Webhely használatát, és tartózkodjon a Weboldalon keresztül történő vásárlástól.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

1.1. A Viaota (a továbbiakban: „Eladó”, „Mi”, „Miénk”) egy márkanév és bejegyzett védjegy, amelyet a következő használ és üzemeltet:
UAB Viaota
Gedimino g. 45-7, LT-44239, Kaunas, Lithuania
Cégreg. sz.: 305710320
Amikor bármit vásárol a Webhelyen, akkor szerződéses jogviszonyba lép velünk, és ezt a szerződéses kapcsolatot a jelen Feltételek és a vonatkozó törvények kötik és határozzák meg.

1.2. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldalon végrehajtott összes vásárlást valamelyik teljesítési központunkból küldjük Önnek, amely cím nem egyezik az irodánk címével. Ha terméket szeretne visszaküldeni, kérjük, ne küldje el irodánk címére, mert nem áll módunkban átvenni. Minden visszaküldést teljesítési központunkba kell küldeni. A visszaküldéssel kapcsolatos részletesebb információkért lásd a Visszaküldési szabályzatunkat.

1.3. A Weboldal használatához és a Weboldalon történő bármely vásárláshoz meg kell felelnie az alábbi minimális követelményeknek:

(a) Elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Feltételeket.

(b) Ön nagykorú ahhoz, hogy az Ön helyi jogszabályainak megfelelően használhassa a Weboldalt és/vagy online úton távoli szerződést kössön;

(c) Ön a Weboldalt saját személyes érdekében használja, és nem törekszik arra, hogy a Weboldalt bármely más gazdálkodó szervezet vagy alany érdekében használja, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy.

1.4. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal kizárólag felnőtt felhasználók számára készült. A Weboldalt gyermekek vagy kiskorúak nem használhatják, és soha nem fog nekik szólni.

1.5. Ha elolvasta a jelen Feltételeket, de nem érti teljes mértékben az itt meghatározott rendelkezéseket, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal a Kapcsolat-en található online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, és tartózkodjon a Weboldalon történő vásárlástól mindaddig, amíg nem érti teljes mértékben az összes feltételt.

1.6. Jogunk van megtiltani a Weboldal vagy annak bármely funkciójának elérését és használatát, ha okunk van feltételezni, hogy nem felel meg a fenti 1.3. pontban meghatározott követelményeknek, vagy ha okkal feltételezzük, hogy a jelen Feltételek bármely más rendelkezését megsértette.

1.7. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a legtöbb termékünket Kínából gyártjuk és szállítjuk Önnek. Így az Ön lakóhelye szerinti országban érvényes törvényektől függően a megvásárolt termékek behozatali vámok, forgalmi adó, áfa és/vagy egyéb adók hatálya alá tartozhatnak.

2. TERMÉKEINK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK

2.1. A Weboldal :BRANDRYOKO fogyasztói elektronikai cikkek (a továbbiakban: „Áruk”) és kiegészítő mobilinternet-szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) értékesítésére szolgál.

2.2. Minden Termékünket az ilyen típusú elektronikus eszközökre vonatkozó összes EU-követelménynek megfelelően terveztük és gyártjuk, és minden Áru „CE” jelöléssel rendelkezik, amely megerősíti a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

2.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldalon megvásárolható áruk vagy szolgáltatások nem gyermekek általi használatra készültek. Kérjük, hogy a Weboldalunkon vásárolt árukat vagy szolgáltatásokat ne adja kiskorúaknak az Ön jelenléte nélkül.

2.4. Kérjük vegye figyelembe, hogy a Termékeink nem alkalmasak ipari,kereskedelmi vagy professzionális célra. Kizárólag személyes használatra értékesítjük Termékeinket.

2.5. A Weboldal GYIK részében https://viaota.com/contact linken talál specifikációkat, részletes leírásokat, fontos használati információkat és válaszokat az esetlegesen felmerülő kérdésekre. Ezenkívül a termékleírásokat az alábbiakban találja. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tőlünk megvásárolni kívánt Termékek és Szolgáltatások főbb tulajdonságainak leírását, mielőtt kezdeményezné a vásárlást. Ezenkívül a jelen Feltételekben olvashat a Termékek és Szolgáltatásaink kulcsfontosságú tulajdonságairól.

Viaota Mobil Internet szolgáltatások

2.6. A Viaota mobilinternet szolgáltatásokat önálló szolgáltatásként vásárolhatja meg, ha Viaota SIM-kártyát vásárol tőlünk, és/vagy Viaota SIM-kártyát és Szolgáltatásokat kap, amikor :BRANDMUAMA hordozható vezeték nélküli Wifi 4G Routert vásárol. A Viaota szolgáltatásairól, szolgáltatási terveiről és egyéb legfrissebb információkról a Viaota weboldalán olvashat a https://viaota.com/ címen.

2.7. A Viaota mobilinternetes szolgáltatások használatához aktiválnia kell a Viaota SIM-kártyát, amelyet vásárláskor adunk. A Viaota SIM kártyát a kézhezvételtől számított két hónapon belül kell aktiválni, kivéve, ha a Viaota SIM kártya csomagolásán hosszabb aktiválási dátum szerepel. Ha a megadott időn belül nem aktiválja a Viaota SIM-kártyáját, a kártya automatikusan deaktiválódik anélkül, hogy újra aktiválná ugyanazt a kártyát, és új Viaota SIM-kártyát kell rendelni (többletköltségekkel). a mobilinternet-szolgáltatások használatához.

2.8. A mobilinternet-szolgáltatások a Viaota SIM-kártya aktiválása után válnak elérhetővé. A Viaota SIM-kártya aktiválására vonatkozó részletes utasításokat a Viaota SIM-kártya csomag tartalmazza. A Viaota SIM kártya aktiválását követően azonnal, de legkésőbb az aktiválás befejezését követő 48 órán belül használhatja a Szolgáltatásokat. Ha bármilyen problémája van a Viaota SIM-kártya aktiválásával, vagy problémája van a Szolgáltatások használatával, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

2.9. A Szolgáltatásokat a Weboldalon feltüntetett árak és tarifák szerint kapja, kivéve, ha az adott vásárlási oldalon azok másként szerepelnek. Jelenleg három szolgáltatási csomagot kínálunk:

Viaota Szolgáltatások számlázása

2.10. Ha Viaota szolgáltatási csomagot rendel, havonta számlázzuk ki az előfizetett csomagot. A havi előfizetési díj a hitel- vagy betéti kártyájáról kerül levonásra, amelyet a Weboldalon történő megrendeléskor ad meg.

2.11. Amikor eléri vagy túllépi adathasználati korlátait, Szolgáltatásait a következő fizetés beérkezéséig korlátozni kell. Szolgáltatáscsomagját bármikor nagyobbra módosíthatja.

2.12. Ha nem tudjuk megterhelni hitel-/betéti kártyáját a választott Szolgáltatási csomag árával, akkor a fizetés beérkezéséig korlátozzuk a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Ha több mint 3 hónapig (90 napig) nem fizet, Viaota SIM-kártyáját felfüggeszthetjük. Ha aktiválni kívánja felfüggesztett Viaota SIM-kártyáját, további újraaktiválási díjak merülhetnek fel. Ha nem használja Viaota SIM kártyáját és több mint 6 hónapig (180 napig) nem fizeti a Szolgáltatási díjakat, a Viaota SIM kártyája visszavonhatatlanul törlődik, az újraaktiválás lehetősége nélkül.

2.13. A Viaota biztosítja, hogy a Szolgáltatások minősége megfeleljen a Litván Köztársaság és az Európai Unió törvényeiben és rendeleteiben az ilyen szolgáltatásokra megállapított követelményeknek. :A BRANDVIAOTA nem vállal felelősséget a szolgáltatások minőségéért, ha Ön olyan mobilinternet-eszközöket használ, amelyek nem felelnek meg az Európai Unió és/vagy az USA által meghatározott követelményeknek, és nem rendelkeznek „EC” vagy „FC” jelzéssel; valamint olyan eszközök, amelyek műszakilag nem támogatják a Viaota által nyújtott szolgáltatásokat, akadályozzák a felhasználó által megvásárolt Viaota szolgáltatások igénybevételét technikai vagy egyéb okok miatt (meghibásodás stb.), valamint illegálisan vásárolt mobilkészülékek, vagy olyan eszközök, amelyek illegálisan megváltoztatták az azonosító kódot.

2.14. A BRANDVIAOTA Szolgáltatások kizárólag személyes használatra szolgálnak, ezért a Szolgáltatások ipari vagy kereskedelmi célú felhasználása, kivéve a felhasználó szakmai szükségleteit, tisztességtelennek minősül. Tisztességtelen szolgáltatás igénybevételnek minősül az ésszerűtlenül nagy mennyiségű adat feltöltése vagy letöltése, amely nincs összhangban az átlagos fogyasztó szokásos fogyasztási szokásaival, és nem hasonlít a szolgáltatások személyes szükségletekre való ésszerű igénybevételéhez. Ha bármilyen okunk van azt feltételezni, hogy a Felhasználó tisztességtelenül használja a Szolgáltatásokat, fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a Szolgáltatások használatát az Ön Szolgáltatásainak korlátozásával, megelőző intézkedések meghozatalával, például az internet sebességének csökkentésével, a szolgáltatások üzemidejének csökkentésével, vagy rendkívüli körülmények között a Szolgáltatások megszüntetésével. Indokolt és bizonyítékokon alapuló okok nélkül soha nem fogunk korlátozni.

2.15. Ha a fogyasztó a Viaota hibájából nem tudta igénybe venni a Szolgáltatásokat, vagy ha a felhasználót tévedésből terhelték meg, a BRANDVIAOTA vállalja, hogy olyan Szolgáltatást nyújt a felhasználónak, amelyet nem tudott igénybe venni, meghosszabbítja a Szolgáltatások időtartamát, vagy tévedésből eredő terhelés esetén a Viaota Kártya számlájára utalással visszatéríti a vonatkozó összegeket. A Viaota a felhasználónak nyújtott Szolgáltatásokról és a felhasználó által végzett feltöltésekről az esemény időpontjától számított legfeljebb 6 hónapig őrzi az információt, ezért a nyújtott szolgáltatásokkal és fizetésekkel kapcsolatos felhasználó igényét csak akkor fogadjuk el, ha azt a Viaota legkésőbb a kárigény tárgyát képező esemény bekövetkezte után 6 hónappal kerül benyújtásra.

2.16. Ha szeretné megszüntetni a Viaota számláját, a fel nem használt összegeket nem válthatja készpénzre, nem térülnek vissza, és nem kerülnek visszautalásra. Ha szeretné felmondani a szolgáltatásokat, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A Szolgáltatások megszüntetésének kérelmét követően továbbra is használhatja a Szolgáltatásokat abban a hónapban, amelyre kifizette, mivel a felmondás a befizetett hónap lejártával lép hatályba.

2.17. A Viaota jogosult a Szolgáltatásokat visszatérítés nélkül lemondani abban az esetben, ha a felhasználó visszaél a Szolgáltatásokkal a Szolgáltatások egyéb haszonszerzési vagy kereskedelmi célú felhasználásával.

2.18. A Viaota garantálja, hogy Szolgáltatásai az esetek 95%-ában elérhetőek lesznek. A műszaki karbantartást a fennmaradó százalékok nem tartalmazzák. A Viaota hálózat minden szolgáltatási zavara hibaüzenet beérkezésétől számított egy munkanapon belül megszűnik.

3. ÁRAK, FIZETÉSEK ÉS DÍJAK

3.1. Az Áruk végleges, minden adót és díjat tartalmazó ára a pénztár oldalon jelenik meg, amelyen Ön a vásárlást meg tudja majd tenni. Felhívjuk figyelmét, hogy a pénztároldalon feltüntetett ár nem tartalmazza a helyi vámhatóságok által felszámítandó behozatali díjakat vagy vámokat.

3.2. A Weboldalon megjelenített Termékek árai változhatnak. Időnként kedvezményeket alkalmazhatunk vagy csökkenthetjük az árakat.

3.3. Fenntartjuk a jogot bármely termék módosítására vagy további értékesítésének megszüntetésére. Nem vállalunk felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a termékek értékesítésének módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.

3.4. A Weboldalon megjelenített összes ár tartalmazza a nemzetközi szállítási költségeket és az adókat. Felhívjuk figyelmét, hogy a különböző országokból származó fogyasztók némileg eltérő termékárakat láthatnak, mert az árakat általános forgalmi adó („áfa”) befolyásolhatja, amely adott esettől függően alkalmazandó. Ezenkívül a szállítási címtől függően előfordulhat, hogy egyes vásárlóknak importdíjat kell fizetniük.

3.5. A vételárba soha nem számítjuk bele az áfát, és nem kérjük az áfa megfizetését, ha:

(a) Az ÁFA nem alkalmazandó abban az országban, amelyet a szállításhoz megjelölt;

és/vagy

(b) A kért terméket kínai központunkból szállítjuk Önnek.

3.6. Felhívjuk figyelmét, hogy a 3.4. pont szerint szállítmányát import díjak és vámok terhelhetik. Soha nem terheljük kétszer ugyanazt az adót – nem kérünk áfát vagy importdíjat, ha a kért terméket közvetlenül Kínából kapja.

3.7. Azokban az esetekben, amikor az ország törvényei szerint ÁFA vonatkozik, és a kért termék az EU teljesítési központunkban található, a kijelentkezési oldalon feltüntetett termékár tartalmazni fogja az áfát.

3.8. Felhívjuk figyelmét, hogy soha nem alkalmazunk semmilyen átváltási árfolyamot vagy díjat, amely az Ön által választott fizetési módtól függ. Egyes bankok átváltási árfolyamot alkalmaznak a kimenő fizetésekre és a nemzetközi átutalásokra, ezért nem vállalunk felelősséget semmilyen banki díjért vagy átváltási árfolyamért, amelyet a bankja alkalmazna a felénk teljesített fizetéseknél. Ha bármilyen eltérést észlel a Weboldalunkon vagy a vásárlási bizonylaton szereplő termékek árai és a bankszámlakivonat között, kérjük, forduljon bankjához a további költségek részletes ismertetése érdekében.

3.9. Kizárólag hitelkártyával, PayPal-lal és egyéb elektronikus fizetéseket fogadunk el. Nem fogadunk el csekket, készpénzt vagy egyéb fizetési módot, kivéve, ha az országában elérhető az „utánvétes” szolgáltatás (ha az országában elérhető az „utánvétes” szolgáltatás, akkor erről a kijelentkezési oldalon tájékoztatjuk).

4. SZÁLLÍTÁS

4.1. Miután leadta megrendelését a weboldalon és elvégezte a fizetést, 1-3 munkanapon belül feldolgozzuk megrendelését. Miután a megrendelését feldolgoztuk, a küldeményt 4-14 munkanapokon belül meg kell kapnia, ha a szállítást nem akadályozzák a természeti események.

4.2. A Weboldalunkon vásárolt termékeket EMS, DHL vagy más hasonló futárszolgálattal szállítjuk Önnek. Miután befejeztük a megrendelés feldolgozását, visszaigazoló levelet küldünk Önnek, amely tartalmazza a küldemény nyomon követési számát. Rendelését bármikor nyomon követheti online a https://www.stone3pl.com/index.php?route=services/track vagy https://www.17track.net/ oldalon.

4.3. Amennyiben 30 naptári napon belül nem érkezik meg vásárlása, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk figyelmét, hogy a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban, ha nem kapja meg a vásárlást 30 napon belül, fel kell vennie velünk a kapcsolatot és tájékoztatnia kell Az elfogadható további határidőről, amelyen belül kiszállítjuk az Ön vásárlását. Ön csak abban az esetben jogosult felmondani a vásárlást, ha a vásárlást a további határidőn belül nem szállítjuk. Felhívjuk figyelmét, hogy nem hivatkozhat arra, hogy nem kapta meg a megvásárolt árut, ha a jelen rendelkezésben foglalt szabályokat nem tartja be.

4.4. Felhívjuk figyelmét, hogy:

(a) a szállítási feltételeket befolyásolhatják a vámok, természeti események, az országában a helyi fuvarozónak történő átutalások vagy a légi és földi szállítási sztrájkok vagy késések. Nem vállalunk felelősséget a késésekért, ha a szállítás a fent említett okok miatt késik.

5. VISSZAKÜLDÉS & VISSZATÉRÍTÉS

5.1. Ha elégedetlen a megvásárolt termékkel a kézbesítéstől számított 30 napon belül visszaküldheti. A 30 napos visszaküldési határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt fuvarozó kivételével harmadik személy a megvásárolt Terméket birtokba veszi. Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes visszatérítést csak akkor kapja meg, ha értesít bennünket a visszaküldött Termékről, és a megrendelt Termék kézhezvételétől számított első 14 napon belül elküldi azt nekünk. Ha úgy dönt, hogy a 14 napos határidő lejárta után, de legkésőbb az áru kézhezvételétől számított 30 napon belül visszaküldi a Terméket, további díjakat számíthatunk fel (lásd az alábbi 5.5. pontot).

5.2. A megvásárolt áruk elállási és visszaküldési jogának gyakorlásához fel kell vennie a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal egy online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével a https://viaota.com/contact címen. Miután felvette a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, megkapja a visszaküldési kódot és a visszaküldési címet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak azokat a visszaküldött árukat fogadjuk el, amelyeket a megadott visszaküldési kóddal küldünk és a megadott visszaküldési címre szállítunk.

5.3. Az elállási határidő (30 nap) betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt tájékoztat bennünket a visszaküldési szándékáról. A visszaküldést nem fogadjuk el, ha az elállási határidőn belül (a vásárlás kézhezvételétől számított 30 napon belül) nem lép velünk kapcsolatba.

5.4. Ha eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül és a visszakapott termék napjától számított 14 napon belül visszatérítjük a pénzt. A visszatérítést ugyanazzal a fizetési móddal fogjuk teljesíteni, amelyet az első tranzakciónál használt.

5.5. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldött árut csak abban az esetben fogadjuk el, ha azt nem használták, nem sérült és az eredeti csomagolásban küldték vissza. Ha megállapítjuk, hogy a visszaküldött terméket használtak, de még működőképes és újraeladható állapotban vannak, akkor is visszatéríthetjük a pénzt, de Ön vállalja a Termék értékcsökkenését, amely a Termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelésből ered. Így, ha azt tapasztaljuk, hogy a visszaküldött termék használt volt, a csökkentett értéket levonhatjuk a visszatérítendő összegből.

5.6. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a Weboldalon vásárolt árukat vissza kívánja küldeni, Önnek kell viselnie a szállítási költségeket, amelyeket mi nem térítünk meg.

5.7. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak akkor fogadjuk el a visszaküldött termékeket, és csak akkor térítjük vissza a vételárat, ha azokat az ügyfélszolgálatunk által megadott címre küldik vissza, és a visszaküldött küldeményen feltüntetik a visszaküldési engedélyezési kódot. Kérjük, ne küldjön semmilyen visszaküldött terméket az irodánk címére, mert nem tudjuk elfogadni. További információért kérjük, nézze meg https://viaota.com/return.

6. GARANCIA

6.1. Ha hibás terméket szeretne visszaküldeni, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal egy online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével a https://viaota.com/contact címen. Ha garanciális igénnyel fordul ügyfélszolgálatunkhoz, kérjük, készítse elő: (1) fényképet a hibás termékről; (2) a rendelés azonosítóját és vásárlást igazoló levelet vagy fizetési nyugtát; (3) a hiba rövid leírását.

7. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

7.1. Eleget teszünk a szükséges óvintézkedéseknek és követjük az iparág legjobb gyakorlatait, valamint a vonatkozó törvények által meghatározott összes követelményt, hogy megvédjük személyes adatait az elvesztéstől, visszaéléstől, hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, módosítástól vagy megsemmisítéstől.

7.2. A Szolgáltató biztosítja, hogy minden személyes adat gyűjtése és feldolgozása az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történik. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk és dolgozzuk fel a személyes adatokat, kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat (https://viaota.com/privacy).

7.3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy telefonon vagy e-mailben kapcsolatba léphetünk Önnel, ha meg kell erősítenünk a megrendelésének bármely részletét, vagy ha a megrendelését technikai okok miatt nem sikerült feldolgozni. Ha a megrendelése nem volt sikeres a fizetés feldolgozási hibák miatt, küldhetünk Önnek egy szöveges üzenetet vagy e-mailt, amelyben emlékeztetjük a szükséges lépések elvégzésére.

7.4. Ha Ön úgy dönt, hogy reklámüzeneteket szeretne kapni tőlünk, akár a weboldalunkon keresztül, akár az opt-in elküldésével, akkor Ön előzetes, kifejezett, írásbeli beleegyezését adja ahhoz, hogy ismétlődő marketing- vagy reklámüzeneteket ("SMS") kapjon tőlünk, amelyeket automatikus telefonhívó rendszeren keresztül küldünk.

7.5. Ha Ön kifejezett írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy SMS-t kapjon tőlünk, akkor SMS-t is küldhetünk Önnek, amelyben felajánljuk, hogy feliratkozik SMS-előfizetési szolgáltatásunkra. Ön csak akkor lesz feliratkozva az előfizetésre, ha az előfizetésre való feliratkozását megerősítve beleegyezését adja. Ha feliratkozik a promóciós üzenetek fogadására, akkor hetente legfeljebb 3 promóciós SMS-t küldünk Önnek.

7.6. Ön bármikor leiratkozhat a tőlünk érkező promóciós SMS-ek fogadásáról, ha SMS-ünkre "STOP", "END" vagy "CANCEL" választ ad. Amint megkapjuk a leiratkozási kérelmét, azonnal leállítjuk az SMS-küldést. Ha nem tud leiratkozni, vagy további információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal e-mailben, vagy válaszoljon "HELP" az SMS-ünkre, és csapatunk munkatársa 1-2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

7.7. Az Ön vezeték nélküli szolgáltatójának üzenetküldési és adatátviteli tervei a megerősítő szöveges üzeneteinkre és minden további szöveges üzenetre is vonatkozhatnak, a vezeték nélküli szolgáltatója által biztosított egyéni adatátviteli tervtől függően. Az adatlekérdezés, SMS küldés és fogadás díjainak meghatározásához kérjük, konzultáljon mobilszolgáltatójával. Semmilyen körülmények között sem mi, sem a kapcsolt vállalkozásaink nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bárki más által az Ön mobiltelefonjához vagy telefonszámához való hozzáféréssel kapcsolatban felmerülő SMS- vagy mobiltelefon-díjakért. Sem mi, sem a mobilhálózat-üzemeltetők nem vállalnak felelősséget az SMS-ek késedelmes fogadásáért vagy kézbesítésének hiányáért.

7.8. The information we receive from you in connection with the SMS Services may include your cell phone number, the name of your network operator and the date, time and content of your SMS. No mobile information will be shared with third parties/affiliates for marketing/promotional purposes. For more information about how we use your personal information, including phone numbers, please refer to our privacy policy.

8. VISELKEDÉSI SZABÁLYOK

8.1. Felhívjuk figyelmét, hogy az Áruk és Szolgáltatások kizárólag személyes használatra kerülnek értékesítésre. A jelen Feltételek elfogadásával Ön megerősíti, hogy kizárólag személyes használatra vásárolja meg az Áruinkat.

8.2. Ön nem használhatja az Áruinkat semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra, és a Weboldal használata során nem sérthet meg semmilyen törvényt. A Weboldal minden tartalma és a tőlünk kapott anyagok tartalma (beleértve a grafikai terveket és egyéb tartalmakat), valamint a Weboldal vonatkozó részei a UAB Viaota tulajdonát képezik, és a szerzői jogi törvények védelme alatt állnak. Bármely szerzői jog személyes használaton kívüli célú felhasználása a mi engedélyünk nélkül a szerzői jogok megsértésének minősül.

8.3. Jogunkban áll, de nem kötelességünk kivizsgálni a Weboldal bármely illegális és/vagy jogosulatlan használatát, és megtenni a megfelelő jogi lépéseket, ideértve korlátozás nélkül a polgári jogi és a jogsértést megszüntető jogorvoslatot, ha okunk van feltételezni, hogy Ön megsérti a jelen Feltételeket vagy a vonatkozó törvényeket. A Weboldal használata során a következőket kell tennie:

(a) Ne használja a Weboldalt vagy annak bármely tartalmát illegális célra, vagy bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvény megsértésére;

(b) Ne sértse meg és ne bátorítson másokat harmadik felek jogainak megsértésére, beleértve a szellemi tulajdonjogokat;

(c) Tartsa be a Weboldalon közzétett összes szabályzatot;

(d) Írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem jogilag, sem tényszerűen nem ruházhatja át regisztrált fiókját más személyre;

(e) Adjon meg őszinte és pontos információkat;

(f) Ne használja a Weboldalt vagy annak tartalmát semmilyen kereskedelmi célra, ideértve bármilyen reklám vagy megkeresés terjesztését;

(g) Nem használja újra és ne másolja a Weboldal egyik oldalát se;

(h) Ne hozzon létre semmilyen hivatkozást vagy átirányítást a Weboldalra más weboldalakról vagy e-mailekről, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;

(i) Ne avatkozzon be a Weboldal megfelelő működésébe vagy a Weboldal más felhasználók általi használatának és élvezetének megzavarására;

(j) Nem értékesíthet tovább kereskedelmi célból, nem terjesztheti tovább és nem ruházhatja át a tőlünk vásárolt Termékeket;

(k) Semmilyen módon nem zavarhatja meg a Weboldal biztonsággal kapcsolatos funkcióit;

(l) Írásbeli engedélyünk nélkül semmilyen célból nem férhet hozzá, nem figyelhet vagy nem másolhatja a Weboldalon lévő információkat semmilyen robot, vagy más automatizált eszköz vagy manuális folyamat segítségével;

(m) Ne állítson hamis kapcsolatokat, tilos más felhasználók fiókjaihoz hozzáférni engedély nélkül, és ne hamisítsa meg személyazonosságát vagy az Önre vonatkozó információkat, beleértve az életkort vagy a születési dátumot;

(n) Ne végezzen olyan tevékenységet vagy műveletet, amely ellentétes a jelen Feltételekkel vagy a vonatkozó jogszabályokkal.

8.4. Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldalnak nem kell mindenkor elérhetőnek lennie, különösen a szükséges hardver- és szoftverkarbantartási időszakokban.

9. NYILATKOZAT

9.1. A Weboldal harmadik felek által fenntartott Weboldalak hivatkozásait tartalmazhat. A harmadik felek weboldalain vagy azokon keresztül biztosított bármely információt, terméket, szoftvert vagy szolgáltatást az ilyen weboldalak üzemeltetői irányítják, nem pedig mi vagy leányvállalataink. Ha Ön úgy dönt, hogy belép más harmadik felek weboldalaira, azt minden esetben saját felelősségére teszi.

9.2. Tiszteletben tartjuk ügyfeleink magánéletét, ezért a Weboldalon megjelenő minden ajánlásnak és/vagy megjegyzésnek lehet kitalált neve és asszociatív képe. A fogyasztók személyazonosságát ismerjük, de soha nem jelenítjük meg felhasználóink ​​valódi nevét, kivéve, ha a felhasználó kifejezett beleegyezését adja nevének és/vagy képének megjelenítéséhez.

9.3. Eltérő rendelkezés hiányában ez a Weboldal a mi tulajdonunkat képezi és a weboldalon található összes forráskód, adatbázis, funkcionalitás, szoftver, terv, szöveg, fénykép és grafika a mi tulajdonunkat képezi vagy ellenőrzésünk alatt áll, és szerzői jogi és védjegytörvények védik. Tilos a weboldal bármely tartalmának másolása vagy felhasználása előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül.

9.4. A WEBOLDALON VAGY AZON KERESZTÜL KÍNÁLT TERMÉKEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK ÉS NEM VÁLLALUNK ÉRTÜK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG MINDEN SZAVATOSSÁGOT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ SZAVATOSSÁG, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS ELHÁRÍTUNK.

9.5. A WEBOLDALUNKON ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES HASZNÁLATRA KÉSZÜLTEK. NEM ÁLLÍTJUK, HOGY BÁRMELYIK TERMÉKÜNK ALKALMAS LENNE PROFESSZIONÁLIS, IPARI VAGY KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSRA.

9.6. SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK A SZÉLESSÁVÚ KAPCSOLAT MEGZAVARÁSÁÉRT, AMI TŐLÜNK FÜGGETLEN.

9.7. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A WEBOLDAL VAGY ANNAK BÁRMELY FUNKCIÓJA MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL VAGY HIBAMENTESEN MŰKÖDIK, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY HOGY A WEBOLDAL BÁRMELY RÉSZE VAGY A WEBOLDALT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVEREK VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEK. KIFEJEZETTEN KIZÁRJUK A FELELŐSSÉGET MINDEN OLYAN KÁRÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉRT, AMELYET A TELJESÍTMÉNY ELMARADÁSA, HIBA, KIHAGYÁS, MEGSZAKÍTÁS, TÖRLÉS, HIBA, MŰKÖDÉSI VAGY ÁTVITELI KÉSEDELEM, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS, KOMMUNIKÁCIÓS VONAL MEGHIBÁSODÁSA, LOPÁS VAGY MEGSEMMISÜLÉS, ILLETVE A NYILVÁNTARTÁSHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, ANNAK MEGVÁLTOZTATÁSA VAGY FELHASZNÁLÁSA OKOZ, AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, DELIKTUÁLIS MAGATARTÁS, GONDATLANSÁG VAGY BÁRMELY MÁS JOGALAP ALAPJÁN. MINDEN FELHASZNÁLÓ KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY NEM VAGYUNK FELELŐSEK MÁS HARMADIK FELEK, ELŐFIZETŐK, TAGOK VAGY A WEBOLDAL MÁS FELHASZNÁLÓINAK RÁGALMAZÓ, SÉRTŐ VAGY TÖRVÉNYTELEN MAGATARTÁSÁÉRT, ÉS HOGY A FENTIEKBŐL EREDŐ SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATA TELJES MÉRTÉKBEN AZ EGYES FELHASZNÁLÓKRA HÁRUL.

9.8. SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK A WEBOLDAL VAGY HARMADIK OLDALAK HELYESSÉGÉÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT, IDŐKÖSZERŰSÉGÉÉRT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT. A WEBOLDALON VAGY HARMADIK FÉL WEBOLDALAIN SZEREPLŐ BÁRMILYEN INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A WEBOLDALON KERESZTÜL SZERZETT INFORMÁCIÓK RÉVÉN OKOZOTT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁROKÉRT.

9.9. A Weboldalon közölt bármely információ kizárólag kereskedelmi és rekreációs célokat szolgál, és nem minősül egészségügyi tanácsnak. A Weboldalt nem szabad olyan magas kockázatú tevékenységre használni, amely során személyi, tulajdon, környezet, pénzügyek vagy üzleti kár vagy sérülés következne be, ha hiba történik. Ön vállal minden kockázatot a Weboldalon közölt információk használatáért.

9.10. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Weboldalon értékesített összes termék színét és képét a lehető legpontosabban megjelenítsük. Mindazonáltal nem tudjuk garantálni, hogy a számítógép-monitor bármely színe pontos lesz, valamint, hogy bármely termék megjelenítése a Weboldalon pontosan tükrözi a Weboldalon megvásárolható termék tényleges tulajdonságait.

10. KÁRTALANÍTÁS

10.1. Ön kijelenti, hogy kártalanítja és megvéd minket, leányvállalatainkat, valamint a tisztviselőket, igazgatókat, tulajdonosokat, ügynököket, információszolgáltatókat és licencadókat mindennemű követeléssel, felelősséggel, veszteséggel, kárral, költséggel és kiadással szemben (beleértve az ésszerű külsős ügyvédi díjakat és költségeket is) az alábbiak kapcsán:

(a) Weboldalunk Ön általi használata vagy ahhoz való kapcsolódás;

(b) Az Ön fiókjának vagy fiókja jelszavának bármely személy általi felhasználása vagy állítólagos használata, függetlenül attól, hogy Ön felhatalmazta-e vagy sem;

(c) az Ön által nekünk átadott információk tartalma;

(d) Bármely más személy vagy szervezet jogainak megsértése Ön által;

(e) Vonatkozó törvények, szabályok vagy rendelkezések megsértése Ön által.

10.2. Fenntartjuk a jogot, hogy saját költségünkön minden olyan ügy kizárólagos védelmét és irányítását vállaljuk, amely egyébként az Ön általi kártalanítás tárgyát képezi, ebben az esetben Ön együttműködik velünk a rendelkezésre álló védekezési lehetőségek érvényesítésében.

11. KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

11.1. MI, LEÁNYVÁLLALATAINK VAGY TÁRSULÁSAINK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A HANYAGSÁGOT, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK A FELHASZNÁLÁSBÓL EREDNEK TOVÁBBÁ A WEBOLDAL, BELEÉRTVE ANNAK TARTALMÁT, TERMÉKEIT VAGY SZOLGÁLTATÁSAIT, VAGY HARMADIK FÉL A WEBOLDALON KERESZTÜL ELÉRÉRHETŐ TARTALMAT, TERMÉKEKET VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT, MÉG AKKOR IS HA ELŐTTE TÁJÉKOZTATNAK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. MIVEL EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZIK AZ EGYES KÁROK KATEGÓRIÁJÁNAK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, A FENTI KORLÁTOZÁS SZŰKEBB KÖRBEN VONATKOZHAT ÖNRE. ILYEN ÁLLAMOKBAN A MI FELELŐSSÉGÜNK ÉS LEÁNYVÁLLALATAINK VAGY TÁRSULÁSAINK FELELŐSSÉGE AZ ADOTT ÁLLAM TÖRVÉNYEINEK MEGFELELŐEN VAN A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZVA.

11.2. semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget Mi, igazgatóink, tisztségviselőink, alkalmazottaink, kapcsolt vállalkozásaink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokok, beszállítóink, szolgáltatóink vagy licencadóink a sérülésekért, egészségügyi problémákért, betegségért, fizikai problémákért, veszteségért, követelésért vagy bármilyen közvetlen, közvetett , bármilyen jellegű járulékos, büntető, különleges vagy következményes károkért, beleértve, korlátozás nélkül, az elmaradt hasznot, a bevételkiesést, a megtakarítások elvesztését, az adatvesztést, a pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló kárt, akár szerződésen, jogsértésen alapul (beleértve a gondatlanságot is), szigorú felelősség vagy egyéb, a szolgáltatás vagy a szolgáltatás használatával beszerzett termékek Ön általi használatából, vagy a szolgáltatás vagy bármely termék használatához bármilyen módon kapcsolódó bármely más követelés, beleértve, de nem kizárólagosan, a hibákat bármely tartalom hiánya, vagy bármilyen veszteség vagy kár, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett tartalom (vagy termék) használatából ered, még akkor is, ha ezen lehetőségéől tájékoztatták. Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget a weboldalon vagy a kommunikáció bármely más formáján közölt ajánlásokért, egészségre vonatkozó állításokért, nyilatkozatokért vagy bármely egyéb tanácsért vagy információért. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, az ilyen államokban vagy joghatóságokban felelősségünket a törvény által megengedett maximális mértékre korlátozzuk.

11.3. Ha elégedetlen a Weboldallal, a Weboldalon megjelenített anyagokkal, termékekkel vagy szolgáltatásokkal, vagy a Weboldal bármely feltételeivel, az egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Weboldal használatának megszüntetése.

12. SZELLEMI TULAJDON

12.1. A jelen Feltételek tekintetében a szellemi tulajdonjogok olyan jogokat jelentenek, mint a védjegyek, szerzői jogok, domainnevek, adatbázisjogok, formatervezési minták, szabadalmak és minden egyéb szellemi tulajdonjog, függetlenül attól, hogy bejegyzettek-e vagy sem ("Szellemi tulajdon").

12.2. A Weboldalon megjelenített vagy bármilyen más formában az Ön rendelkezésére bocsátott szellemi tulajdont törvény védi. Írásbeli engedélyünk nélkül a Weboldalon található szellemi tulajdon vagy bármely más tartalom, beleértve a termékleírásokat is semmilyen célból nem másolható, nem hasznosítható és nem terjeszthető. Például a termékinformáció nem másolható más webhelyre vagy alkalmazásra. A fentiek korlátozása nélkül, tartalmunk kereskedelmi célú felhasználása tilos, kivéve, ha ehhez írásbeli engedélyük van.

12.3. Minden, a Weboldalon megjelenített vagy bármilyen más formában az Ön rendelkezésére bocsátott Szellemi Tulajdon a miénk, kivéve az általunk használt harmadik felek védjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy egyéb anyagok. Az ilyen Szellemi Tulajdon egyike sem használható fel velünk vagy azon harmadik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelyhez a szellemi tulajdon tartozik.

13. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITÁK

13.1. Jelen Feltételek a fogyasztói jogokat szabályozó EU-törvényekkel összhangban kerültek értelmezésre. A jelen Feltételekre és az Ön és köztünk fennálló teljes jogviszonyra a Litván Köztársaság joga vonatkozik, kivéve azokat az eseteket, amikor a fogyasztói jogviszonyokat szabályozó törvények külön alkalmazandó jogot vagy joghatóságot határoznának meg.

13.2. Ha bármilyen panasza van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, mielőtt hivatalos panaszt nyújtana be bármely hatóságnál vagy harmadik félnél. Lépjen kapcsolatba velünk az online kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével a (https://viaota.com/contact) címen. Mindig mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden panaszt a lehető leggyorsabban és az Ön számára legkedvezőbb módon rendezzünk.

13.3. Ha nem tudunk békés megegyezésre jutni vagy ha bármilyen egyéb panasza van áruinkkal vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, akkor a vásárlásával kapcsolatos kérelmet vagy panaszt a Litván Köztársaság Állami Fogyasztói Jogvédelmi Hatóságához (SCRPA) nyújtsa be (cím: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Litvánia, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, telefon 8 5 262 67 51, fax 8 5 279 14 66, weboldal www.vvtat.lt), vagy lépjen kapcsolatba a SCRPA bármely területi részlegével vagy töltsön ki egy kérelem/panaszűrlapot az EGS felületén, a http://ec.europa.eu/odr címen. Ezenkívül jogában áll fellebbezni a (a Szolgáltató székhelye szerint) Litván Köztársaság bíróságán vagy más olyan intézményen, amely peren kívüli eljárásban tárgyalja a fogyasztói vitákat.

14. EGYÉB

14.1. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés mindazonáltal az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtható, és a végrehajthatatlan rész a jelen szolgáltatási feltételekből leválasztottnak tekintendő, az ilyen meghatározás nem érinti a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

14.2. Az Általános Szerződési Feltételek legújabb verziója ezen az oldalon bármikor megtekinthetőek. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy lecseréljük a jelen szolgáltatási feltételek bármely részét azáltal, hogy frissítéseket és változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon.

14.3. A jelen Feltételek, az Adatvédelmi irányelvek, a Visszatérési irányelvek és a Weboldalon található egyéb irányelvek (amelyek időről időre felülvizsgálhatók és módosíthatók a vonatkozó feltételeiknek megfelelően) együttesen alkotják az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást.

15. KAPCSOLAT

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Támogatási e-mail: support@viaota.com

Online kapcsolatfelvételi űrlap: https://viaota.com/contact

Telefon: +1 (205) 782-8611