BLACK FRIDAY ZĽAVY BLACK FRIDAY ZĽAVY AŽ O
-50% MENEJ

Globálne dáta od Viaota!

Užite si neobmedzený internet, nech ste kdekoľvek!

Získajte balíček plán už teraz!

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku - https://viaota.com (ďalej – „Webová stránka“). Pred používaním webovej stránky, používaním ktorejkoľvek z jej funkcií alebo zadaním akýchkoľvek požiadaviek na nákup si prečítajte tieto Podmienky služieb (ďalej – „Podmienky“). Tieto podmienky upravujú vaše používanie webovej stránky a budú tvoriť právne záväznú dohodu medzi vami (ďalej len – „Používateľ“ alebo „Vy“) a prevádzkovateľom webovej lokality vždy, keď Na webe si kúpim čokoľvek.

Ak ste si neprečítali a/alebo neporozumeli ustanoveniam týchto podmienok, odporúčame vám, aby ste prestali používať webové sídlo a zdržali sa akýchkoľvek nákupov prostredníctvom webového sídla.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1. Ryoko (ďalej len „Predávajúci“, „My“, „Nás“, „Naše“) je obchodný názov a registrovaná ochranná známka, ktorú používa a prevádzkuje:
UAB Viaota
Gedimino g. 45-7, LT-44239, Kaunas, Lithuania
Reg. č.: 305710320
Kedykoľvek budete nakupovať na Webovej stránke, vstupujete s nami do zmluvného vzťahu a tento zmluvný vzťah bude viazaný a určený týmito Podmienkami a príslušnými zákonmi.

1.2. Upozorňujeme, že všetky nákupy, ktoré uskutočníte na webovej stránke, vám budú zaslané z jedného z našich centier plnenia, ktorého adresa sa nebude zhodovať s adresou našej kancelárie. Ak chcete výrobok vrátiť - neposielajte ho na adresu našej kancelárie, pretože ho nebudeme môcť prijať. Všetky vrátenia by ste mali posielať na adresu nášho realizačného centra - podrobnejšie informácie o vrátení nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

1.3. Aby ste mohli používať webovú lokalitu a uskutočniť akýkoľvek nákup na webovej lokalite, musíte spĺňať tieto minimálne požiadavky:

(a) Tieto podmienky ste si prečítali a súhlasíte s nimi;

(b) Ste plnoletí na používanie webovej stránky a/alebo na uzavretie zmluvy na diaľku prostredníctvom online prostriedkov, ako to vyžadujú vaše miestne zákony;

(c) Webovú stránku používate vo svojom osobnom záujme a nesnažíte sa ju používať v záujme akéhokoľvek iného podnikateľského subjektu alebo subjektu bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu.

1.4. Upozorňujeme, že webová lokalita je určená a navrhnutá len pre dospelých používateľov. Webová lokalita nie je a nikdy nebude určená na používanie deťmi alebo neplnoletými osobami.

1.5. Ak ste si prečítali tieto podmienky, ale úplne nerozumiete ustanoveniam v nich uvedeným, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory vyplnením online kontaktného formulára na adrese Kontakt a zdržte sa nákupu čohokoľvek na webovej lokalite, kým úplne neporozumiete všetkým podmienkam.

1.6. Máme právo zakázať vám prístup na webovú lokalitu a jej používanie alebo akýchkoľvek jej funkcií, ak máme dôvod domnievať sa, že nespĺňate požiadavky uvedené v bode 1.3. vyššie alebo ak máme dôvod domnievať sa, že porušujete akékoľvek iné ustanovenie týchto podmienok.

1.7. Upozorňujeme, že väčšina našich výrobkov sa vyrába a dodáva z Číny. Preto v závislosti od zákonov platných v krajine vášho bydliska môžu zakúpené výrobky podliehať dovoznému clu, dani z predaja alebo DPH a/alebo iným daniam.

2. NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

2.1. The Website is dedicated to selling Ryoko consumer electronic goods (hereinafter – “Goods”) and supplementary mobile internet services (hereinafter – “Services”).

2.2. All of our Goods are designed and manufactured in accordance with all EU requirements, applicable to these types of electronic devices, and all Goods are bearing "CE" marking confirming compliance with the applicable laws.

2.3. Please be noted that the Goods or Services available for purchase on the Website are not designed or intended to be used by children. Please do not give the Goods or Services you purchase on our Websites to minors without Your attendance.

2.4. Upozorňujeme, že náš Tovar nie je určený a nie je vhodný na priemyselné, komerčné alebo profesionálne použitie. Náš Tovar predávame len na osobné použitie.

2.5. You can find specifications, detailed descriptions, important usage information and answers to other questions that you might have about the Goods or Services on the FAQ section of the Website here: https://viaota.com/contact. Please make sure that you have carefully read the descriptions of the main properties of the Goods and Services that you wish to acquire from Us, before placing your purchase request on the Website. Also, you can read about key properties of our Goods and Services on these Terms below.

MUAMA Ryoko Portable Wifi 4g Router Key Properties

2.6. MUAMA Ryoko portable wireless wifi 4g router (hereinafter – “Ryoko”) is an electronic device designed to be used as a portable wifi router or portable internet hotspot to which you can connect up to 10 devices at one time. You can use Ryoko as a wifi router to transmit an internet connection to any other device that has wifi connection capabilities. In order to use all functionalities of the Ryoko device, you must install a SIM card with internet connectivity to the device.

2.7. All Ryoko devices purchased from Us will come with a prepaid Viaota SIM card capable of a 4G internet connection. Each Viaota SIM card that comes with the Ryoko device will have a limited amount of data (500 megabytes) prepaid in the card. Once You use out all of the prepaid megabytes that come with the SIM card, you can either top up the card and continue using the same SIM card or You can use any other SIM card that has 4G connection capabilities.

2.8. MUAMA will work with any SIM card that has a 4G connection, however, please be noted that not all operators' SIM cards work in all countries.

2.9. Ryoko is an electronic device containing a lithium battery, so it will require charging from time to time. The battery life of Ryoko will be dependable on the intensity of the use of the device. Together with Ryoko, you will receive a USB cable for charging the device. Please be noted that the use of inappropriate charging cables might result in battery failure or decreased battery life.

Other MUAMA Ryoko products

2.10. You can also buy Accessories for MUAMA devices on our Website, such as:

(a) Universal charger travel adapter;

(b) Travel accessories organizer;

(c) Micro USB charging cables.

2.11. The above-described accessories are compatible with Ryoko devices. Please be noted that the use of other accessories that you purchase from other vendors may not be compatible with Ryoko devices and even damage your Ryoko product irreparably. Please be noted that you may lose your Ryoko warranty if it gets damaged due to the use of third party accessories (such as chargers).

Viaota Mobile Internet Services

2.12. You can purchase Viaota mobile internet Services as a standalone service if you purchase a Viaota SIM card from Us, and/or you will be provided with a Viaota SIM card and Services whenever you will purchase a MUAMA portable wireless Wifi 4G Router. You can find the most up-to-date information about Viaota Services, Service plans, and other latest information by visiting the Viaota website at https://viaota.com/.

2.13. To start using Viaota mobile internet Services you must activate the Viaota SIM card that will be provided to you after the purchase. The Viaota SIM card must be activated within two months from receiving unless a longer activation date would be specified on the package of the Viaota SIM card. If you fail to activate your Viaota SIM card within the specified time, the card will be automatically deactivated without the possibility to activate the same card again and you will need to order a new Viaota SIM card (subject to additional fees) in order to use the mobile internet Services.

2.14. The mobile internet Services will become available to You once you activate the Viaota SIM card. Detailed instructions on how to activate your Viaota SIM card will be provided together with the Viaota SIM card package. Once the Viaota SIM card is activated, you will be able to use the Services immediately but not later than within 48 hours after the activation is complete. If you are having any issues with the activation of your Viaota SIM card or trouble with using the Services, please contact our customer support.

2.15. The Services are provided and charged in accordance with the prices and tariffs indicated on the Website unless otherwise stated on the specific purchase page on which you have made your purchase.

Please be noted that if you receive your Viaota SIM card in a bundle together with your Ryoko device, then your Viaota SIM card will come prepaid with 500 megabytes of data that will be available for you for 30 days from activation of the SIM card. Once you run out of mobile data, you can always contact Our customer support and order one of the above-specified Services packages for your Viaota SIM card.

Viaota Services Billing

2.16. If you order a Viaota Service plan you will be billed monthly for your subscribed plan. The monthly subscription fee will be withdrawn from your credit or debit card which you will provide upon placing your order on the Website.

2.17. Whenever you will reach or exceed your data usage limits your Services shall be restricted until the next recurring payment is received. You can change your Services plan to the one that provides more data anytime.

2.18. If We are unable to charge your credit/debit card for your chosen Service plan, we will limit your access to Services until the payment is received. If you do not pay for your subscribed plan for more than 3 months (90 days) your Viaota SIM card might be suspended. If you wish to activate your suspended Viaota SIM card, additional reactivation fees might apply. If you don’t use your Viaota SIM card and do not pay the Service fees for more than 6 months (180 days), your Viaota SIM card will be irrevocably canceled without the possibility to reactivate.

2.19. Viaota ensures that the quality of the Services will comply with the requirements established for such services in the laws and regulations of the Republic of Lithuania and the European Union. Viaota shall not bear responsibilities for the quality of services if you would use mobile internet devices that do not meet the requirements established by the European Union and/or the USA and have no “EC” or “FC” marking; as well as devices that do not technically support the services provided by Viaota, hinder the use of Viaota services purchased by the user due to technical or other reasons (failures, etc.), as well as illegally purchased mobile devices or devices that have illegally changed identification code.

2.20. Viaota Services is intended for personal use only, therefore all use of Services for industrial or commercial purposes, save for the user's professional needs, are considered unfair. The uploading or downloading of unreasonably high volumes of data, which is not in line with the normal consumption habits of an average consumer and is not similar to the rational use of services for personal needs, is also considered as unfair use of Services. If We have any reason to believe that the User uses the Services unfairly, we reserve the right to restrict such use of Services by restricting your Services, implementing preventative measures, such as, reducing internet speed, reducing services uptime, or under extraordinary circumstances – terminating the Services. We will never imply any restrictions without justifiable and evidence-based reasons.

2.21. If due to Viaota's fault the consumer was not able to use Services or if the user were incorrectly charged, Viaota undertakes to provide the user with Services that he/she was not able to use, extend the term of Services, or, in case of incorrect charging, reimburse the relevant amounts by transferring it to the Viaota Card account. Viaota holds information about the Services provided to the user and the top-ups made by the user for no longer than 6 months from the date of the event, therefore user's claims with regards to the provided services and payments are accepted only if given to Viaota not later than 6 months after the event, on which the claim is provided, occurred.

2.22. If you decide to terminate your Viaota account, the unused amounts are not exchanged for cash, are not refunded to the user, and are not transferred. If you decide to terminate please contact our customer support. Once you provide a request to terminate Services, you will still be able to use the Services for the month for which you have paid, as the termination will become effective once the paid-up month ends.

2.23. Viaota has the right to cancel the Services without a refund in cases when the user abuses the Services by using Services for other profit or commercial purposes.

2.24. Viaota guarantees that its Services will be available 95% of the time. Technical maintenance is not included in the remaining percentages. All service disruptions in the Viaota network are eliminated within one business day as soon as a failure message is received.

3. CENY, PLATBY A POPLATKY

3.1. Konečná cena vrátane všetkých daní a poplatkov za Tovar sa zobrazí na stránke pri registrácii, na ktorej budete môcť vykonať nákup. Upozorňujeme, že cena na stránke pri odhlásení nezahŕňa žiadne dovozné poplatky alebo clá, ktoré by sa uplatňovali podľa miestnych colných predpisov.

3.2. Ceny Tovaru uvedené na webovej stránke sa môžu meniť. Z času na čas môžeme uplatniť zľavy alebo znížiť ceny.

3.3. Vyhradzujeme si právo upraviť alebo prerušiť ďalší predaj akýchkoľvek výrobkov. Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu cien, pozastavenie alebo prerušenie predaja výrobkov.

3.4. Všetky ceny zobrazené na webovej lokalite zahŕňajú náklady na medzinárodnú dopravu a dane. Upozorňujeme však, že spotrebitelia z rôznych krajín môžu vidieť ceny výrobkov, ktoré sa budú mierne líšiť - ceny môžu byť ovplyvnené daňou z pridanej hodnoty (“DPH”) ktorá by bola alebo nebola uplatniteľná v závislosti od konkrétneho prípadu. V závislosti od vašej dodacej adresy môžu niektorí kupujúci platiť dovozné poplatky.

3.5. Do kúpnej ceny nikdy nezapočítavame DPH a nebudeme od vás požadovať jej zaplatenie, ak:

(a) DPH sa neuplatňuje v krajine, ktorú ste uviedli na zaslanie;

a/alebo

(b) Vami požadovaný výrobok Vám bude zaslaný z nášho realizačného centra v Číne.

3.6. Upozorňujeme, že v prípade definovanom v bode 3.4. vyššie môže vaša zásielka podliehať dovozným a colným poplatkom. Nikdy vám však nebudú účtované rovnaké dane dvakrát - nebudeme od vás požadovať zaplatenie DPH alebo dovozných poplatkov, ak vám bude požadovaný výrobok zaslaný priamo z Číny.

3.7. V prípadoch, keď sa vo vašej krajine uplatňuje DPH a vami požadovaný výrobok sa nachádza v našom centre plnenia v EÚ, bude DPH zahrnutá v cene výrobku, ktorá sa vám zobrazí na stránke pri platbe.

3.8. Upozorňujeme, že nikdy neuplatňujeme žiadne konverzné kurzy ani poplatky závislé od vami zvoleného spôsobu platby. Niektoré banky však uplatňujú konverzné kurzy pre odchádzajúce platby a medzinárodné prevody - nezodpovedáme teda za žiadne bankové poplatky alebo konverzné kurzy, ktoré by vaša banka uplatnila na akúkoľvek platbu uskutočnenú v Našej prospech. Ak si všimnete akékoľvek rozdiely medzi cenami produktov na Našej webovej stránke alebo na potvrdení o nákupe a výpisom z Vášho bankového účtu, obráťte sa na svoju banku, ktorá Vám podrobne vysvetlí dodatočné poplatky.

3.9. Platby prijímame len prostredníctvom kreditnej karty, služby PayPal a iných elektronických platieb. Neprijímame šeky, hotovosť ani iné spôsoby platby, s výnimkou prípadu, ak by vo vašej krajine bola k dispozícii služba "dobierka" (ak je vo vašej krajine k dispozícii služba "dobierka", budete o tejto možnosti informovaní na stránke pri odhlásení).

4. DOPRAVA

4.1. Po zadaní objednávky na webových stránkach a vykonaní platby spracujeme vašu objednávku do 1-3 pracovných dní. Po spracovaní objednávky by ste mali zásielku obdržať do 4-14 pracovných dní, pokiaľ nebude preprava ovplyvnená vyššou mocou.

4.2. Všetky výrobky zakúpené na našej webovej lokalite Vám budú doručené prostredníctvom EMS, DHL alebo iných podobných kuriérov. Po dokončení spracovania Vašej objednávky Vám zašleme potvrdzujúci list s číslom na sledovanie zásielky. Svoju objednávku môžete kedykoľvek sledovať online na stránke https://www.stone3pl.com/index.php?route=services/track alebo https://www.17track.net/.

4.3. V prípade, že sa k vám váš nákup nedostane do 30 kalendárnych dní, nahláste to našej zákazníckej podpore. Upozorňujeme, že v súlade s článkom 18 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ak svoj nákup nedostanete do 30 dní, musíte nás kontaktovať a informovať nás o prijateľnej dodatočnej lehote, v ktorej vám nákup doručíme. Nákup ste oprávnení ukončiť len v prípade, ak sme Vám nedoručili Váš nákup v dodatočnej lehote. Upozorňujeme, že v prípade nedodržania pravidiel uvedených v tomto ustanovení nemôžete reklamovať, že ste zakúpený tovar nedostali.

4.4. Dovoľujeme si vás upozorniť, že:

(a) v dôsledku pandémie COVID-19 môže byť logistická sieť v rôznych krajinách narušená, a preto môžu byť dodacie lehoty dlhšie, ako je uvedené na webovej stránke alebo v týchto podmienkach;

(b) na dodacie podmienky môžu mať vplyv aj colné predpisy, prírodné udalosti, prevody na miestneho dopravcu vo vašej krajine alebo štrajky či meškania leteckej a pozemnej dopravy. Ak sa zásielka oneskorí z vyššie uvedených dôvodov, nenesieme zodpovednosť za oneskorenie.

5. VRÁTENIE TOVARU A NÁHRADY

5.1. If you are unhappy with your purchased Goods you may return unused and unpacked items and get a refund, exchange or store credit within 30 days from the delivery date. The 30-day return term will expire after 30 days from the day on which You, or a third party other than the carrier indicated by You, acquires physical possession of the purchased Goods.

5.2 . Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zakúpeného Tovaru, musíte kontaktovať náš tím zákazníckej podpory vyplnením online kontaktného formulára na adrese https://viaota.com/contact. Po kontaktovaní nášho tímu zákazníckej podpory vám bude poskytnutý kód na vrátenie tovaru a adresa na vrátenie tovaru - upozorňujeme, že budeme akceptovať iba vrátenie tovaru, ktorý bude zaslaný s poskytnutým kódom na vrátenie tovaru a doručený na poskytnutú adresu na vrátenie tovaru.

5.3. Aby ste dodržali lehotu na odstúpenie od zmluvy (30 dní), musíte nás kontaktovať a zaslať nám vracajúci sa Tovar do 30 dní od prijatia Tovaru.

5.4. Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme od vás dostali vrátený tovar. Vrátenie peňazí vykonáme rovnakým platobným spôsobom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii.

5.5. Upozorňujeme, že vrátený Tovar akceptujeme iba v prípade, že nebol použitý, poškodený a zaslaný späť v pôvodnom obale. Ak zistíme, že vrátené produkty boli použité, ale stále v prevádzkyschopnom a opätovne predajnom stave, môžeme vám aj tak vrátiť peniaze, ale nesiete zodpovednosť za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku manipulácie s Tovarom. Ak teda zistíme, že vrátený produkt bol použitý, vyhradzujeme si právo neprijať vrátenie a nevystaviť vrátenie peňazí.

5.6. Upozorňujeme, že ak chcete vrátiť tovar zakúpený na webovej stránke, budete musieť uhradiť náklady na dopravu, ktoré nebudeme kompenzovať my.

5.7. If you do not collect your purchased Goods from the carrier or customs and such Goods are returned to Us, we will make you a refund, but we will deduct 15% restocking fee, USD 10 per one shipment, and diminished value amount (if any) from the returnable amount.

5.8. Upozorňujeme, že vrátený tovar prijmeme a peniaze zaň vrátime len vtedy, ak bude vrátený na adresu poskytnutú našou zákazníckou podporou a na zásielke bude uvedený kód povolenia na vrátenie tovaru. Prosíme, neposielajte žiadne vracané výrobky na adresu našej kancelárie, pretože ich nebudeme môcť prijať. Ďalšie informácie nájdete na https://viaota.com/return.

5.9. Please be noted that if You want to return Goods bought on the Website You will have to cover the shipping costs which will not be compensated by Us.

5.10. Upozorňujeme, že náklady na dopravu sa nevracajú. Peniaze vraciame za zakúpené položky, NIE však za prepravné náklady objednávky.

6. ZÁRUKA

6.1. Ak chcete vrátiť chybný tovar, obráťte sa na našu zákaznícku podporu prostredníctvom online kontaktného formulára na adrese https://viaota.com/contact. Keď kontaktujete našu zákaznícku podporu so záručnou reklamáciou, pripravte si na požiadanie: (1) fotografie chybného tovaru; (2) ID číslo vašej objednávky a list s potvrdením o kúpe alebo doklad o zaplatení; (3) stručný opis závady.

7. OSOBNÉ ÚDAJE A KONTAKTOVANIE

7.1. Prijímame potrebné opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, ako aj všetky požiadavky stanovené platnými zákonmi, aby sme chránili vaše osobné údaje pred nevhodnou stratou, zneužitím, prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

7.2. Poskytovateľ zabezpečuje, aby sa všetky osobné údaje zhromažďovali a spracovávali v súlade so všetkými platnými zákonmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame a spracúvame osobné údaje, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov (https://viaota.com/privacy).

7.3. Upozorňujeme, že vás môžeme kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, ak budeme potrebovať potvrdiť podrobnosti vašej objednávky alebo ak vaša žiadosť o objednávku nebola úspešne spracovaná z technických dôvodov. Ak vaša objednávka nebola úspešná z dôvodu chýb pri spracovaní platby, môžeme vám poslať textovú správu alebo e-mail s pripomienkou na vykonanie potrebných úkonov.

7.4. Ak sa rozhodnete dostávať od nás propagačné správy, a to buď prostredníctvom našej webovej stránky, alebo zaslaním vášho súhlasu, udeľujete nám svoj predchádzajúci výslovný písomný súhlas na prijímanie opakovaných marketingových alebo propagačných správ od nás ("SMS") zasielaných prostredníctvom automatického systému telefonického vytáčania.

7.5. Ak nám poskytnete svoj výslovný písomný súhlas so zasielaním SMS od nás, môžeme vám zaslať aj SMS s ponukou na registráciu do našej služby predplatného SMS. Do predplatného budete zaradení len v prípade, že sa prihlásite potvrdením súhlasu so zaradením do predplatného. Ak sa prihlásite na odber propagačných správ, budeme vám posielať najviac 3 propagačné SMS týždenne.

7.6. Odoberanie propagačných SMS od nás môžete kedykoľvek zrušiť odpoveďou "STOP", "END" alebo "CANCEL" na našu SMS. Po prijatí vašej žiadosti o odhlásenie vám okamžite prestaneme posielať akékoľvek SMS. Ak sa nemôžete odhlásiť alebo potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na našu zákaznícku podporu e-mailom alebo odpovedzte "HELP" na našu SMS a niekto z nášho tímu vás bude kontaktovať do 1-2 pracovných dní.

7.7. Na naše potvrdzovacie SMS správy a všetky následné SMS správy sa môžu vzťahovať tarify pre zasielanie správ a dátové tarify vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb v závislosti od vášho individuálneho dátového plánu poskytovaného poskytovateľom bezdrôtových služieb. Informácie o poplatkoch za načítanie dát, odosielanie a prijímanie správ SMS získate od svojho mobilného operátora. My ani naše pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poplatky za SMS alebo mobilné telefóny, ktoré vzniknú vám alebo komukoľvek, kto má prístup k vášmu mobilnému telefónu alebo telefónnemu číslu. Ani my, ani operátori mobilných sietí nenesú zodpovednosť za oneskorené prijatie alebo nedoručenie SMS.

7.8. Informácie, ktoré od vás dostávame v súvislosti so službami SMS, môžu obsahovať vaše číslo mobilného telefónu, názov operátora vašej siete a dátum, čas a obsah vašej SMS. Viac informácií o tom, ako používame vaše osobné údaje vrátane telefónnych čísel, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

8. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA

8.1. Upozorňujeme, že náš Tovar alebo Služby sa predávajú len na osobné použitie. Súhlasom s týmito podmienkami potvrdzujete, že náš Tovar kupujete len na osobné použitie.

8.2. Náš Tovar nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní webovej lokality porušovať žiadne zákony. Celý obsah webovej lokality a obsah všetkých materiálov, ktoré od nás dostanete (vrátane grafických návrhov a iného obsahu), a príslušné časti webovej lokality patria do vlastníctva spoločnosti UAB Viaota a sú chránené autorskými právami. Akékoľvek použitie akýchkoľvek autorských práv na iné ako osobné účely bez našej licencie predstavuje porušenie autorských práv.

8.3. Máme právo, nie však povinnosť, vyšetriť akékoľvek nezákonné a/alebo neoprávnené používanie Webovej lokality a podniknúť príslušné právne kroky, vrátane, bez obmedzenia, občianskoprávnych a súdnych opatrení, ak máme dôvod domnievať sa, že porušujete tieto Podmienky alebo platné zákony. Počas používania webovej lokality musíte:

(a) Nepoužívať Webovú lokalitu alebo akýkoľvek jej obsah na nezákonné účely alebo v rozpore s akýmkoľvek miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným právom;

(b) Neporušovať práva tretích strán vrátane práv duševného vlastníctva ani nepodporovať ostatných v ich porušovaní;

(c) Dodržiavať všetky zásady zverejnené na webovej lokalite;

(d) Právne ani fakticky nepreviesť svoje registrované konto na inú osobu bez nášho písomného súhlasu;

(e) Poskytovať nám čestné a presné informácie;

(f) Nepoužívať webovú lokalitu ani jej obsah na žiadne komerčné účely vrátane šírenia akejkoľvek reklamy alebo získavania informácií;

(g) Nepreformátovať, neformátovať ani nezrkadliť žiadnu časť akejkoľvek webovej stránky webovej lokality;

(h) Nevytvárať žiadne odkazy alebo presmerovania na Webovú lokalitu prostredníctvom iných webových lokalít alebo e-mailov bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného z našej strany;

(i) Sa nepokúšajte zasahovať do riadneho fungovania webovej lokality alebo do používania a využívania webovej lokality inými používateľmi;

(j) Komerčne ďalej nepredávať, nedistribuovať ani neprevádzať žiadne výrobky, ktoré ste si od nás zakúpili;

(k) Žiadnym spôsobom nezasahovať do bezpečnostných funkcií webovej lokality;

(l) Nepristupovať k obsahu alebo informáciám Webovej lokality, nesledovať ich ani nekopírovať pomocou robota, pavúka, škrabáka alebo iných automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek manuálneho postupu na akýkoľvek účel bez nášho výslovného písomného súhlasu;

(m) Neuvádzajte falošné údaje o svojej príslušnosti, nepristupujte k účtom iných používateľov bez povolenia ani nefalšujte svoju totožnosť alebo akékoľvek informácie o sebe vrátane veku alebo dátumu narodenia;

(n) Nevykonávať žiadnu inú činnosť alebo kroky, ktoré by boli v rozpore s týmito podmienkami alebo platnými zákonmi.

8.4. Beriete na vedomie, že webová lokalita nemusí byť dostupná neustále, najmä počas nevyhnutných období údržby hardvéru a softvéru.

9. VYHLÁSENIA

9.1. Webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality spravované tretími stranami. Akékoľvek informácie, produkty, softvér alebo služby poskytované na webových stránkach tretích strán alebo ich prostredníctvom sú kontrolované prevádzkovateľmi týchto stránok a nie nami alebo našimi dcérskymi spoločnosťami. Keď pristupujete na stránky tretích strán, robíte tak na vlastné riziko.

9.2. Ctíme si súkromie našich zákazníkov, preto všetky posudky a/alebo komentáre zobrazené na webovej lokalite môžu mať vymyslené mená a asociatívne obrázky. Identita spotrebiteľov je nám známa, ale nikdy nezobrazujeme pravé mená našich používateľov s výnimkou prípadov, keď používateľ udelí svoj výslovný súhlas so zobrazením svojho mena a/alebo obrázku.

9.3. Ak nie je uvedené inak, táto webová lokalita je naším majetkom a všetky zdrojové kódy, databázy, funkcie, softvér, návrhy, texty, fotografie a grafika na webovej lokalite sú v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou a sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. Je zakázané kopírovať alebo používať akýkoľvek obsah webovej lokality bez predchádzajúceho písomného súhlasu z našej strany.

9.4. TOVAR PONÚKANÝ NA WEBOVEJ LOKALITE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NEJ SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE", BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

9.5. TOVAR PREDÁVANÝ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH JE URČENÝ LEN NA OSOBNÉ POUŽITIE. NETVRDÍME, ŽE NIEKTORÝ Z NAŠICH VÝROBKOV JE VHODNÝ NA PROFESIONÁLNE, PRIEMYSELNÉ ALEBO KOMERČNÉ POUŽITIE.

9.6. NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNÉ PORUCHY ŠIROKOPÁSMOVÉHO PRIPOJENIA, NA KTORÉ NEMÁME VPLYV.

9.7. NEZARUČUJEME, ŽE WEBOVÁ LOKALITA ALEBO KTORÁKOĽVEK Z JEJ FUNKCIÍ BUDE NEPRETRŽITÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, ŽE CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ ALEBO ŽE KTORÁKOĽVEK ČASŤ TEJTO WEBOVEJ LOKALITY ALEBO SERVERY, KTORÉ JU SPRÍSTUPŇUJÚ, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. VÝSLOVNE SA ZRIEKAME ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO UJMY SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK ZLYHANÍM VÝKONU, CHYBOU, OPOMENUTÍM, PRERUŠENÍM, VYMAZANÍM, DEFEKTOM, ONESKORENÍM PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM, PORUCHOU KOMUNIKAČNEJ LINKY, KRÁDEŽOU ALEBO ZNIČENÍM ALEBO NEOPRÁVNENÝM PRÍSTUPOM K ZÁZNAMOM, ICH ZMENOU ALEBO POUŽITÍM, ČI UŽ Z DÔVODU PORUŠENIA ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO KONANIA, NEDBANLIVOSTI ALEBO NA ZÁKLADE AKÉHOKOĽVEK INÉHO DÔVODU. KAŽDÝ POUŽÍVATEĽ VÝSLOVNE BERIE NA VEDOMIE, ŽE NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ ALEBO NEZÁKONNÉ SPRÁVANIE INÝCH TRETÍCH STRÁN, PREDPLATITEĽOV, ČLENOV ALEBO INÝCH POUŽÍVATEĽOV WEBOVEJ LOKALITY A ŽE RIZIKO ÚRAZU Z VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOČÍVA VÝLUČNE NA KAŽDOM POUŽÍVATEĽOVI.

9.8. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, AKTUÁLNOSTI ALEBO SPOĽAHLIVOSTI WEBOVEJ LOKALITY ALEBO LOKALÍT TRETÍCH STRÁN. POUŽÍVANIE AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ NA WEBOVEJ LOKALITE ALEBO WEBOVÝCH LOKALITÁCH TRETÍCH STRÁN JE NA VLASTNÉ RIZIKO POUŽÍVATEĽA. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ SPOLIEHANÍM SA NA INFORMÁCIE ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY.

9.9. Všetky informácie uvedené na webovej stránke sú určené len na komerčné a rekreačné účely. Webová lokalita by sa nemala používať pri žiadnych rizikových činnostiach, pri ktorých môže v prípade chyby dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu osôb, majetku, životného prostredia, financií alebo podnikania. Používanie informácií uvedených na webovej lokalite je na vaše riziko.

9.10. Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov všetkých materiálov, ktoré sa na webovej lokalite nachádzajú. Nemôžeme však zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné, ako aj to, že akékoľvek zobrazenie akéhokoľvek výrobku alebo služby na webovej lokalite bude presne odrážať skutočné vlastnosti výrobku alebo služby, ktoré môžete nájsť na webovej lokalite.

10. ODŠKODNENIE

10.1. Súhlasíte s tým, že nás a naše pridružené spoločnosti a príslušných vedúcich pracovníkov, riaditeľov, vlastníkov, zástupcov, poskytovateľov informácií a poskytovateľov licencií odškodníte, budete ich brániť a zbavíte ich zodpovednosti za všetky nároky, záväzky, straty, škody, náklady a výdavky (vrátane poplatkov za právne zastupovanie) v súvislosti s

(a) Vaše používanie alebo pripojenie k našej webovej lokalite;

(b) Akékoľvek použitie alebo údajné použitie Vášho účtu alebo hesla k Vášmu účtu akoukoľvek osobou, či už Vami oprávnenou alebo neoprávnenou;

(c) Obsah informácií, ktoré ste nám poskytli;

(d) Vaše porušenie práv akejkoľvek inej osoby alebo subjektu;

(e) Vaše porušenie akýchkoľvek platných zákonov, pravidiel alebo predpisov.

10.2. Vyhradzujeme si právo na vlastné náklady prevziať obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá by inak podliehala odškodneniu z vašej strany, a v takom prípade súhlasíte, že s nami budete spolupracovať pri obhajobe takéhoto nároku.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

11.1. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEDBANLIVOSTI, NENESIEME MY, NAŠE DCÉRSKE SPOLOČNOSTI ALEBO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY VRÁTANE JEJ MATERIÁLOV, PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB; ALEBO MATERIÁLOV, PRODUKTOV, SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN SPRÍSTUPNENÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI VOPRED UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH KATEGÓRIÍ ŠKÔD, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS MÔŽE VZŤAHOVAŤ V MENŠOM ROZSAHU. V TAKÝCHTO ŠTÁTOCH JE NAŠA ZODPOVEDNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ NAŠICH DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ OBMEDZENÁ V NAJVÄČŠOM ROZSAHU, V AKOM JU MOŽNO OBMEDZIŤ PODĽA ZÁKONOV TAKÉHOTO ŠTÁTU.

11.2. V žiadnom prípade nebudeme my, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, zdravotné problémy, choroby, fyzické problémy, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame náhodných, represívnych, špeciálnych alebo následných škôd akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého príjmu, stratených úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnu zodpovednosť alebo inak, vyplývajúcu z vášho používania ktorejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo opomenutia v akomkoľvek obsahu alebo akákoľvek strata alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že je o tom informovaná. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za žiadne odporúčania, zdravotné tvrdenia, vyhlásenia alebo akékoľvek iné rady alebo informácie uvedené na webovej stránke alebo akýmikoľvek inými formami komunikácie. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

11.3. Ak nie ste spokojní s webovým sídlom, akýmikoľvek materiálmi, produktmi alebo službami zobrazenými na webovom sídle alebo s akýmikoľvek podmienkami webového sídla, vaším jediným a výhradným opravným prostriedkom je prestať používať webové sídlo.

12. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

12.1. V súvislosti s týmito Podmienkami sa právami duševného vlastníctva rozumejú také práva, ako sú ochranné známky, autorské práva, názvy domén, práva k databázam, práva k dizajnom, patenty a všetky ostatné práva duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, či sú registrované alebo nie ("Duševné vlastníctvo").

12.2. Všetko duševné vlastníctvo zobrazené na Webovej lokalite alebo poskytnuté vám v akejkoľvek inej forme je chránené zákonom. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete kopírovať, ďalej využívať ani šíriť žiadne Duševné vlastníctvo ani žiadny iný obsah, ktorý ste od nás dostali alebo ktorý sa nachádza na Webovej lokalite, vrátane popisov Výrobkov, na žiadny účel. Napríklad nesmiete kopírovať informácie o Produkte na žiadnu inú webovú lokalitu alebo aplikáciu. Bez obmedzenia vyššie uvedeného je používanie nášho obsahu na komerčné účely zakázané, pokiaľ nemáte náš výslovný písomný súhlas.

12.3. Všetko duševné vlastníctvo zobrazené na webovej lokalite alebo poskytnuté vám v akejkoľvek inej forme patrí nám, s výnimkou ochranných známok, servisných značiek alebo iných materiálov tretích strán, ktoré používame my. Žiadne z takýchto Duševných vlastníctiev sa nesmie používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu nás alebo tretej strany, ktorej takéto Duševné vlastníctvo patrí.

13. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

13.1. Tieto Podmienky boli vyložené v súlade so zákonmi EÚ upravujúcimi práva spotrebiteľov. Tieto Podmienky a celý právny vzťah medzi vami a nami sa riadi právom Litovskej republiky, s výnimkou prípadov, ak by zákony upravujúce spotrebiteľské vzťahy stanovili osobitné rozhodné právo alebo jurisdikciu.

13.2. Ak by ste mali akékoľvek sťažnosti, obráťte sa na náš tím podpory skôr, ako podáte oficiálnu sťažnosť na akýkoľvek orgán alebo tretiu stranu. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať vyplnením online kontaktného formulára na adrese (https://viaota.com/contact). Vždy vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme prípadné sťažnosti vyriešili čo najrýchlejšie a spôsobom, ktorý by bol pre Vás čo najpriaznivejší.

13.3. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť s Vami zmierlivé riešenie alebo ak máte akékoľvek iné sťažnosti týkajúce sa nášho tovaru alebo služieb, môžete podať žiadosť alebo sťažnosť týkajúcu sa Vášho nákupu Štátnemu úradu na ochranu práv spotrebiteľov (ŠÚSR) Litovskej republiky (adresa Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Litva, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, telefón 8 5 262 67 51, fax 8 5 279 14 66, webová stránka www. vvtat.lt) alebo sa môžete obrátiť aj na ktorékoľvek územné oddelenie SCRPA alebo vyplniť formulár žiadosti/žaloby na platforme EGS na adrese http://ec.europa.eu/odr. Máte tiež právo obrátiť sa na súd Litovskej republiky (podľa sídla poskytovateľa) alebo na iné inštitúcie, ktoré posudzujú spotrebiteľské spory v mimosúdnom konaní.

14. RÔZNE

14.1. Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto podmienok služby, pričom takéto určenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

14.2. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke.

14.3. Tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov, Zásady vrátenia tovaru a akékoľvek iné zásady na Webovej stránke (každá z nich môže byť priebežne revidovaná a menená v súlade s ich príslušnými podmienkami) spoločne predstavujú celú dohodu medzi Vami a nami.

15. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich údajov:

E-mailová podpora: support@viaota.com

Online kontaktný formulár: https://viaota.com/contact

Telefón: +1 (205) 782-8611