ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Viaota

Verzia platná od 10. júna 2021

 1. Prečo by som si mal prečítať tieto zásady ochrany súkromia?

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady") opisujú, akým spôsobom UAB Viaota (obchodujúca ako Viaota, ďalej aj ako "spoločnosť", "my", "nás", "naše") zhromažďuje, používa, zverejňuje a uchováva vaše osobné údaje a aké máte zákonné práva.

 1. Kto je zodpovedný za ochranu mojich údajov?

Sme spoločnosť: UAB Viaota, ktorá podniká ako Viaota;

Číslo našej spoločnosti: 305710320

Naša adresa: Gedimino g. 45-7, LT-44239, Kaunas, Lithuania

Naša e-mailová adresa: hello@viaota.com

 1. Prečo a ako zhromažďujete moje údaje?
 1. 1. Na spracovanie vašich objednávok v našom internetovom obchode, prijímanie platieb a doručenie objednaného tovaru.
Kedy sa ma to týka? Aké informácie o mne zhromažďujete Na akom právnom základe zhromažďujete moje údaje? Odkiaľ zhromažďujete údaje? Mám povinnosť tieto údaje poskytnúť? Ako dlho uchovávate údaje o mne?
Keď si kúpite naše produkty Meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa, informácie o zaplatenej kúpnej cene a použitej mene, značka vašej kreditnej karty, typ, číslo BIN a krajina vydavateľa kreditnej karty, IP adresa zariadenia, nastavený jazyk, typ zariadenia, platobná história Zmluva (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Od Vás Je to požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto informácií nebudete môcť objednať a získať naše produkty. 10 rokov
 1. 2. Na zabezpečenie a zlepšenie nášho webu
Kedy sa ma to týka? Aké informácie o mne zhromažďujete Na akom právnom základe zhromažďujete moje údaje? Odkiaľ zhromažďujete údaje? Mám povinnosť tieto údaje poskytnúť? Ako dlho uchovávate údaje o mne?
Keď používate náš web alebo ste porušili naše obchodné podmienky. IP adresa, informácie o zariadení a ID, informácie o webovom prehliadači, informácie o vašej aktivite na našom webe, krajina, informácie o porušení obchodných podmienok a umiestnenie na na zakázanej listine. Oprávnený záujem (bezpečnosť a zlepšenie nášho webu) (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) Od Vás Nie 1 mesiac po vašom poslednom použití webu; 10 rokov pre údaje o porušení obchodných podmienok a zakázaného zoznamu
 1. 3. Na poskytovanie zákazníckej podpory Vám
Kedy sa ma to týka? Aké informácie o mne zhromažďujete Na akom právnom základe zhromažďujete moje údaje? Odkiaľ zhromažďujete údaje? Mám povinnosť tieto údaje poskytnúť? Ako dlho uchovávate údaje o mne?
Keď našej zákazníckej podpore zašlete dotaz alebo sťažnosť Meno, priezvisko, emailová adresa, krajina, telefónne číslo, predmet vašej otázky, dátum vašej otázky, obsah vašej otázky, prílohy k vašej otázke, odpoveď na vašu otázku, história kontaktov zákazníka, ID číslo objednávky Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) Od Vás

Poskytovatelia služieb zákazníckej podpory
Nie 10 rokov od prijatia vašej poslednej žiadosti
 1. 4. Aby sme vás informovali o našich produktoch alebo vám ukázali internetové reklamy
Kedy sa ma to týka? Aké informácie o mne zhromažďujete Na akom právnom základe zhromažďujete moje údaje? Odkiaľ zhromažďujete údaje? Mám povinnosť tieto údaje poskytnúť? Ako dlho uchovávate údaje o mne?
Keď vás chceme informovať alebo požiadať o váš názor na naše produkty alebo vám ukázať internetové reklamy Celé meno, email, telefónne číslo, IP adresa, informácie o objednávke, krajina, informácie o postbacku, webová stránka, ktorá presmerovala na web spoločnosti, vaša interakcia s internetovou reklamou Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Vzťahy so zákazníkom

Oprávnený záujem (priamy marketing a internetové reklamy) (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Od Vás

Poskytovatelia služieb sociálnych sietí

Poskytovatelia marketingových služieb

Poskytovatelia služieb elektronického obchodu
Nie 5 rokov, pokiaľ sa neodhlásite
 1. 5. Na interakciu s vami cez sociálne siete
Kedy sa ma to týka? Aké informácie o mne zhromažďujete Na akom právnom základe zhromažďujete moje údaje? Odkiaľ zhromažďujete údaje? Mám povinnosť tieto údaje poskytnúť? Ako dlho uchovávate údaje o mne?
Ak komunikujete s našimi profilmi na sociálnych sieťach (napr. pošlete správu, sledujete naše profily, zdieľate príspevok, reagujete na príspevok) Meno a priezvisko, emailová adresa, pohlavie, krajina, obrázok, správa, čas a dátum prijatia správy, obsah správy, prílohy správy, odpoveď na správu, čas odpovede na správu, informácie o hodnotení spoločnosti, komentáre k príspevku, zdieľanie príspevku, informácie o reakciách na príspevok. Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) Od Vás a poskytovateľov služieb sociálnych sietí Nie 10 rokov od vašej poslednej interakcie s našimi profilmi na sociálnych sieťach
 1. 6. Na vykonávanie náboru potenciálnych zamestnancov
Kedy sa ma to týka? Aké informácie o mne zhromažďujete Na akom právnom základe zhromažďujete moje údaje? Odkiaľ zhromažďujete údaje? Mám povinnosť tieto údaje poskytnúť? Ako dlho uchovávate údaje o mne?
Keď dostaneme vašu žiadosť o pracovnú pozíciu, keď nám dáte súhlas na uloženie vášho životopisu alebo vás kontaktujeme na základe údajov, ktoré verejne zverejníte na platformách profesijných sociálnych sietí. Celé meno, email, telefónne číslo, životopis, pracovné skúsenosti a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Zmluva (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Oprávnený záujem (kontaktovať vás, ak ste zverejnili svoje údaje) (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Od Vás

Poskytovatelia služieb profesijných sociálnych sietí

HR agentúry
Je to požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy len v prípade, že s vami chceme uzavrieť pracovnú zmluvu. Ak tieto údaje neposkytnete, nebudeme s vami môcť uzavrieť pracovnú zmluvu. 6 mesiacov po ukončení relevantného procesu náboru

5 rokov po tom, čo ste nám dali súhlas alebo ste zverejnili svoje údaje na platformách profesijných sociálnych sietí
 1. 7. Na splnenie zákonných účtovných požiadaviek
Kedy sa ma to týka? Aké informácie o mne zhromažďujete Na akom právnom základe zhromažďujete moje údaje? Odkiaľ zhromažďujete údaje? Mám povinnosť tieto údaje poskytnúť? Ako dlho uchovávate údaje o mne?
Keď si objednáte naše produkty Celé meno, emailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, adresa, podpis, faktúry, správy, účtovné doklady, platby, zaplatené sumy, ďalšie informácie, ktoré sme povinní zhromažďovať podľa zákona. Právna povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Od Vás

Poskytovatelia audítorských služieb
Ide o zákonnú požiadavku. Ak tieto informácie neposkytnete, nebudete si môcť u nás kúpiť produkty alebo služby. 10 rokov po transakcii
 1. 8. Ochrana našich práv a záujmov
Kedy sa ma to týka? Aké informácie o mne zhromažďujete Na akom právnom základe zhromažďujete moje údaje? Odkiaľ zhromažďujete údaje? Mám povinnosť tieto údaje poskytnúť? Ako dlho uchovávate údaje o mne?
V prípade, že sa staneme účastníkom súdneho konania, ktoré sa na vás vzťahuje, alebo sme zo zákona povinní zhromažďovať vaše údaje. Všetky vyššie uvedené informácie, účtovné a právne spisy, právne dokumenty, iné informácie, ktoré nám poskytnete, iné informácie, ktoré sme povinní zhromažďovať a/alebo poskytovať zo zákona Právna povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Oprávnený záujem (ochrana našich práv a záujmov) (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Z vyššie uvedených zdrojov, orgánov činných v trestnom konaní, strán, ktoré sú predmetom súdneho konania, súdov Áno, ak sme zo zákona povinní zhromažďovať osobné údaje 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu s nami alebo, podľa toho, čo je dlhšie, počas trvania súdneho konania a 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti konečného rozhodnutia orgánu
Ak sa vyskytne spor - informácie o trestných činoch a rozsudkoch Vznik, výkon alebo obhajoba právnych nárokov (článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR)
 1. Komu poskytujete moje údaje?

Vaše údaje zdieľame s príjemcami údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) aj mimo neho v prípadoch, keď je to potrebné na vyššie opísané účely a povolené v súlade s platnými zákonmi.

Príjemca údajov alebo typ príjemcu údajov Účel prenosu údajov Krajina príjemcu Rozhodnutie Európskej komisie o tom, či krajina mimo EHP má primeranú úroveň ochrany údajov Vhodné záruky, ktoré chránia moje údaje pri prenose do krajín mimo EHP.
Poskytovatelia účtovných a audítorských služieb Na splnenie zákonných účtovných požiadaviek EU - -
Poskytovatelia archivačných služieb Na zachovanie nášho archívu EU - -
Poskytovatelia služieb elektronickej komunikácie Na prevádzku našej elektronickej komunikácie EU - -
Advokáti, notári, súdni exekútori, audítori, pracovníci poverení ochranou údajov, konzultanti Na zabezpečenie dodržiavania predpisov, ochranu našich práv a záujmov EU - -
Poskytovatelia emailových a cloudových hostingových služieb Na prevádzku IT zdrojov Celosvetovo Nie Štandardné zmluvné klauzuly EÚ
Bankovníctvo, spracovanie platieb a ďalší poskytovatelia finančných služieb Na spracovanie platieb Celosvetovo Nie Štandardné zmluvné klauzuly EÚ
Poskytovatelia marketingových a telemarketingových služieb Na predaj našich produktov Celosvetovo Nie Štandardné zmluvné klauzuly EÚ
Poskytovatelia prepravných služieb a fulfillment centier Na odosielanie našich produktov Celosvetovo Nie Štandardné zmluvné klauzuly EÚ
Poskytovatelia služieb zákazníckej podpory Na poskytovanie zákazníckej podpory Celosvetovo Nie Štandardné zmluvné klauzuly EÚ
Poskytovatelia služieb sociálnych sietí Na spravovanie našich profilov na sociálnych sieťach Celosvetovo Nie Štandardné zmluvné klauzuly EÚ
 1. Aké mám zákonné práva v súvislosti s mojimi údajmi?

S výhradou podmienok a obmedzení stanovených platnými zákonmi máte právo (i) získať potvrdenie o tom, či o vás zhromažďujeme údaje, a požiadať o prístup k týmto údajom; (ii) opraviť nepresné alebo nesprávne údaje alebo ich doplniť, ak sú neúplné; (iii) vymazať údaje, ktoré o vás máme; (iv) obmedziť používanie vašich údajov, ak spochybňujete presnosť údajov, namietate proti spracovaniu údajov alebo potrebujete vaše údaje na právne účely; (v) požadovať vaše údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; (vi) namietať proti spracúvaniu údajov; (vii) odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli v súvislosti so spracúvaním vašich údajov; (viii) podať sťažnosť dozorným orgánom; a (ix) nebyť diskriminovaný pri uplatňovaní vašich práv. Podrobnejšie informácie o vašich právach a prípadoch, v ktorých sa uplatňujú, sú uvedené v nasledujúcich bodoch.

 1. Aké je moje právo požiadať o prístup k údajom?

Máte právo požadovať, aby sme vám poskytli určité informácie o zhromažďovaní a používaní vašich údajov. Po prijatí a overení vašej žiadosti vám oznámime kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, kategórie zdrojov osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, naše obchodné alebo komerčné účely zhromažďovania týchto osobných údajov, kategórie tretích strán, s ktorými zdieľame tieto osobné údaje, konkrétne osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili, a ďalšie informácie, ktoré sme povinní poskytnúť podľa platných zákonov. Údaje sme poskytli tretím stranám na obchodné alebo komerčné účely, ako je opísané v časti 4 týchto zásad.

 1. Aké je moje právo na nápravu?

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo na doplnenie neúplných údajov, a to aj formou dodatočného vyhlásenia.

 1. Aké je moje právo požiadať o vymazanie údajov?

Máte právo požiadať o vymazanie vašich údajov, ktoré sme zhromaždili a uchovávame, v prípadoch, keď (i) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; (ii) odvoláte súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje iný právny dôvod na ich spracúvanie; (iii) ak namietate proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce zákonné dôvody na spracúvanie alebo namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu; (iv) údaje boli spracúvané nezákonne; (v) ak je potrebné údaje vymazať z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti; (vi) údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti priamo dieťaťu a na základe súhlasu. Po prijatí a overení vašej žiadosti vymažeme vaše údaje z našich záznamov (a dáme pokyn našim poskytovateľom služieb, aby ich vymazali), pokiaľ platné zákony nestanovujú vymazanie údajov v konkrétnom prípade (napríklad ponechanie údajov je potrebné na to, aby sme my alebo naši poskytovatelia služieb mohli dokončiť transakciu, na ktorú sme osobné údaje zhromaždili, poskytnúť tovar alebo službu, ktorú ste požadovali, podniknúť kroky odôvodnene predpokladané v kontexte nášho prebiehajúceho obchodného vzťahu s vami alebo inak plniť našu zmluvu s vami, odhaliť bezpečnostné incidenty, chrániť pred zlomyseľnou, podvodnou, klamlivou alebo nezákonnou činnosťou alebo stíhať osoby zodpovedné za takéto činnosti, splniť zákonnú povinnosť, vykonať iné interné a zákonné použitie týchto údajov, ktoré je v súlade s kontextom, v ktorom ste ich poskytli).

 1. Aké je moje právo obmedziť spracovanie údajov?

Máte právo obmedziť spracúvanie vašich údajov v prípadoch, keď (i) spochybníte presnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania; (iii) ak už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; (iv) ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu.

 1. Aké je moje právo na prenosnosť údajov?

Máte právo na prenosnosť údajov v prípadoch, keď chcete získať údaje, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme alebo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, ak je spracovanie založené na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami.

 1. Aké je moje právo namietať proti spracovaniu mojich údajov?

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov, ak je zhromažďovanie a používanie založené na úlohe vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo oprávnenom záujme vrátane profilovania, ako je vysvetlené v časti 3 týchto zásad, alebo ak namietate proti zhromažďovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

 1. Aké je moje právo odvolať súhlas?

Máte právo odvolať akýkoľvek súhlas udelený v súvislosti so spracovaním vašich údajov, ak je spracovanie založené na súhlase, ako je vysvetlené v časti 3 týchto zásad, a ak ho chcete kedykoľvek odvolať.

 1. Aké je moje právo podať sťažnosť dozorným orgánom?

Ak chcete podať sťažnosť dozornému orgánu, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho trvalého pobytu, pracoviska alebo údajného porušenia GDPR.

 1. Aké je moje právo na nediskriminačné zaobchádzanie pri uplatňovaní mojich práv?

Pri uplatňovaní svojich práv zakotvených v platných zákonoch máte tiež právo na nediskrimináciu. Napríklad preto, že ste uplatnili svoje práva podľa platných zákonov, vám nebude odopretý žiadny tovar alebo služba, nebude vám účtovaná iná cena, nebude vám poskytnutá iná kvalita tovaru a služieb atď.

 1. Ako môžem odoslať žiadosť?

Ak chcete uplatniť svoje vyššie uvedené práva, pošlite nám žiadosť emailom na support@viaota.com alebo na naše bezplatné telefónne číslo: +1 (205) 782-7133 (USA).

 1. Môžem využiť služby povereného zástupcu?

Samozrejme. Môžete použiť povereného zástupcu, aby vo vašom mene podal žiadosť o odhlásenie, ak nám poskytnete písomný súhlas poverenia zástupcu. V takom prípade nám poskytnite kópiu uvedeného povolenia podľa pokynov uvedených v bode 18 týchto zásad. Žiadosť povereného zástupcu, ktorý nepredloží doklad o tom, že ste ho poverili konať vo vašom mene, môžeme zamietnuť. Žiadosť môžete podať aj v mene svojho maloletého dieťaťa.

 1. Vykonávate automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?

Nie, neprijímame rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by malo pre vás právne následky.

 1. Ukladá váš web do môjho zariadenia súbory cookies?

Áno, náš web umiestňuje do vášho zariadenia tieto súbory cookies

Názov cookie Popis cookie Expirácia cookie
Nevyhnutné a štatistické cookies
_fbp Slúži na rozlišovanie a evidenciu jedinečných používateľov 3 mesiacov
_ga Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Obsahuje ho každá požiadavka na stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webov. 2 rokov
_gat Tento súbor cookie je používaný službou Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. 1 deň
_gid Tento súbor cookie ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok. 1 deň
__cfruid Súbor cookie spojený s lokalitami používajúcimi službu CloudFlare, používaný na identifikáciu dôveryhodnej webovej návštevnosti a prenosov. Len počas vašej relácie
_fw_crm_v Používa sa na sledovanie identity návštevníka/užívateľa a chatových relácií od používateľa 1 rok
_hjid Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď zákazník prvýkrát prejde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie ID používateľa Hotjar, ktoré je jedinečné pre danú stránku v prehliadači. Tým sa zabezpečí, že správanie pri ďalších návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa. 1 rok
_uetvid Ide o súbor cookie používaný službou Microsoft Bing Ads. Umožňuje nám nadviazať kontakt s používateľom, ktorý už predtým navštívil náš web. 1 rok
XSRF-TOKEN Tento súbor cookie je zapísaný s cieľom pomôcť pri zabezpečení stránky a zabrániť útokom typu Cross-Site Request Forgery. 1 deň
enence_session Slúži na uchovávanie informácií o vašej aktuálnej návšteve u nás. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre funkčnosť stránky. Iba pri návšteve webovej stránky
c Tento súbor cookie sa používa na detekciu spamu a zlepšenie bezpečnosti webu. Neukladá konkrétne údaje návštevníka. 2 rokov
soundestID Tento súbor cookie sa používa na určenie, či návštevník už predtým navštívil web, alebo či ide o nového návštevníka webu. Iba pri návšteve webovej stránky
soundtest-views Priraďuje návštevníkovi špecifické ID - To umožňuje webovej stránke určiť počet návštev konkrétneho používateľa na účely analýzy a štatistiky. Iba pri návšteve webovej stránky
Marketingové cookies
ads/ga-audiences Tento súbor cookie používa služba Google AdWords na opätovné zapojenie návštevníkov, ktorí sa pravdepodobne zmenia na zákazníkov, na základe online správania návštevníka na rôznych weboch. Iba pri návšteve webovej stránky
REST/webTracking/v1/event Tento súbor cookie meria účinnosť marketingu webu. Používa sa na meranie miery konverzie medzi marketingom na webovej stránke a telefonickou odozvou. Iba pri návšteve webovej stránky
Cookies na cielenie
_gat_gtag_UA_136786017_1 Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie poču a frekvencie požiadaviek. 1 minúta
 1. Ako môžem spravovať súbory cookies?

Prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby odmietal niektoré alebo všetky súbory cookies alebo aby vás pred ich prijatím požiadal o súhlas. Upozorňujeme, že vymazaním súborov cookies alebo zakázaním budúcich súborov cookies sa môže stať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam alebo funkciám nášho webu. Používanie funkčných súborov cookies, súborov cookies na cielenie alebo reklamných súborov cookies môžete ovplyvniť úpravou nastavení svojho prehliadača. Ak chcete zistiť, ako spravovať súbory cookies vo svojom prehliadači, navštívte jeden z nižšie uvedených odkazov:

 1. Ako môžem kontaktovať vašich pracovníkov zodpovedných za ochranu údajov?

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa toho, ako zhromažďujeme, používame a uchovávame vaše osobné údaje, naši pracovníci zodpovední za ochranu údajov sú pripravení vám pomôcť. Ak potrebujete ich pomoc, môžete ich kedykoľvek kontaktovať na dpo@ekomlita.com.