POLITYKA PRYWATNOŚCI Viaota

Obowiązuje od 10 czerwca 2021 r.

 1. Dlaczego powinienem zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności

Niniejsza Polityka prywatności („polityka”) opisuje, w jaki sposób UAB Viaota (działająca jako Viaota, zwana dalej „Firmą”, „my ”, „nas”, „nasze”) gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i przechowuje Twoje dane osobowe oraz przysługujące Ci prawa ustawowe.

 1. Kto jest odpowiedzialny za ochronę moich informacji?

Jesteśmy: UAB Viaota, działamy jako Viaota;

Nasz numer firmy to: 305710320

Nasz adres to Gedimino g. 45-7, LT-44239, Kaunas, Lithuania

Nasz adres e-mail: hello@viaota.com

 1. W jakim celu i w jaki sposób gromadzone są moje dane?
 1. 1. Aby realizować zamówienia w naszym sklepie internetowym, otrzymywać płatności i dostarczać towary.
Kiedy ma to dla mnie znaczenie? Jakie informacje o mnie są gromadzone? Jaka jest Twoja podstawa prawna do zbierania moich informacji? Skąd gromadzone są moje informacje? Czy jestem zobowiązany do podania tych informacji? Jak długo przechowywane są informacje o mnie?
Przy zakupie naszych produktów Imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o opłaceniu towaru i walucie, marka karty kredytowej, typ, numer BIN i kraj wystawcy karty kredytowej, adres IP, język, typ urządzenia, historia płatności Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Od Ciebie Jest to warunek konieczny do zawarcia umowy. Jeśli nie podasz tych informacji, nie będziesz mógł kupować ani otrzymywać naszych produktów. 10 lat
 1. 2. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ulepszać naszą stronę internetową
Kiedy ma to dla mnie znaczenie? Jakie informacje o mnie są gromadzone? Jaka jest Twoja podstawa prawna do zbierania moich informacji? Skąd gromadzone są moje informacje? Czy jestem zobowiązany do podania tych informacji? Jak długo przechowywane są informacje o mnie?
Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej lub naruszyłeś nasze Warunki korzystania z usługi Adres IP, informacje o urządzeniu i ID, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, kraju, informacje o naruszeniu Regulaminu i wpisaniu na czarną listę Uzasadniony interes (bezpieczeństwo i ulepszanie naszej strony internetowej) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Od Ciebie Nie 1 miesiąc po ostatnim użyciu strony internetowej; 10 lat w związku z informacjami o naruszeniach Regulaminu i czarnej listy
 1. 3. Aby zapewnić Ci obsługę klienta
Kiedy ma to dla mnie znaczenie? Jakie informacje o mnie są gromadzone? Jaka jest Twoja podstawa prawna do zbierania moich informacji? Skąd gromadzone są moje informacje? Czy jestem zobowiązany do podania tych informacji? Jak długo przechowywane są informacje o mnie?
Kiedy przesyłasz zapytanie lub składasz skargę do naszego działu obsługi klienta Imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, numer telefonu, przedmiot zapytania, data zapytania, treść zapytania, załączniki do zapytania, odpowiedź na zapytanie, historia kontaktów z klientem, identyfikator zamówienia Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)) Od Ciebie

Od usługodawców obsługi klienta
Nie 10 lat od momentu otrzymania ostatniego zapytania
 1. 4. Aby informować Cię o naszych produktach lub wyświetlać reklamy internetowe
Kiedy ma to dla mnie znaczenie? Jakie informacje o mnie są gromadzone? Jaka jest Twoja podstawa prawna do zbierania moich informacji? Skąd gromadzone są moje informacje? Czy jestem zobowiązany do podania tych informacji? Jak długo przechowywane są informacje o mnie?
Gdy chcemy Cię poinformować lub zapytać o opinię na temat naszych produktów lub pokazać Ci reklamy internetowe Imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres IP, informacje o zamówieniu, kraj, informacje zwrotne, strona internetowa, która skierowała stronę firmy, Twoja interakcja z reklamą internetową Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO))

Relacja z klientami

Uzasadniony interes (marketing bezpośredni i reklamy internetowe) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Od Ciebie

Od dostawców mediów społecznościowych

Od dostawców usług marketingowych

Od dostawców e-commerce
Nie 5 lat, chyba że z nich zrezygnujesz
 1. 5. Aby kontaktować się z Tobą za pośrednictwem mediów społecznościowych
Kiedy ma to dla mnie znaczenie? Jakie informacje o mnie są gromadzone? Jaka jest Twoja podstawa prawna do zbierania moich informacji? Skąd gromadzone są moje informacje? Czy jestem zobowiązany do podania tych informacji? Jak długo przechowywane są informacje o mnie?
Jeśli wchodzisz w interakcję z naszymi profilami w mediach społecznościowych (np. wysyłasz wiadomość, obserwujesz nasze profile, udostępniasz post, reagujesz na post) Imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, kraj, zdjęcie, wiadomość, godzina i data otrzymania wiadomości, treść wiadomości, załączniki wiadomości, odpowiedź na wiadomość, czas odpowiedzi na wiadomość, informacje o ocenie Spółki, komentarze pod postem, udostępnienia postów, informacje o reakcjach na posty. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)) Od Ciebie i dostawców usług mediów społecznościowych Nie 10 lat od ostatniej interakcji z naszymi profilami w mediach społecznościowych
 1. 6. Aby przeprowadzić selekcję potencjalnych pracowników
Kiedy ma to dla mnie znaczenie? Jakie informacje o mnie są gromadzone? Jaka jest Twoja podstawa prawna do zbierania moich informacji? Skąd gromadzone są moje informacje? Czy jestem zobowiązany do podania tych informacji? Jak długo przechowywane są informacje o mnie?
Kiedy otrzymamy Twoją aplikację na stanowisko, gdy wyrazisz zgodę na przechowywanie Twojego CV lub skontaktujemy się z Tobą w oparciu o informacje, które podajesz publicznie na platformach społecznościowych Imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, CV, doświadczenie zawodowe, inne informacje, które nam przekazujesz Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Uzasadniony interes (aby skontaktować się z Tobą, jeśli podałeś swoje informacje do wiadomości publicznej) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Od Ciebie

Od profesjonalnych dostawców usług społecznościowych

Od agencji HR
Jest to wymóg konieczny do zawarcia umowy tylko wtedy, gdy zamierzamy zawrzeć z Tobą umowę o pracę. Jeśli nie podasz tych informacji, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy o pracę. 6 miesięcy po zakończeniu odpowiedniego procesu rekrutacyjnego

5 lat po udzieleniu nam zgody lub publicznym ujawnieniu swoich informacji na platformach społecznościowych
 1. 7. Aby spełnić ustawowe wymogi księgowe
Kiedy ma to dla mnie znaczenie? Jakie informacje o mnie są gromadzone? Jaka jest Twoja podstawa prawna do zbierania moich informacji? Skąd gromadzone są moje informacje? Czy jestem zobowiązany do podania tych informacji? Jak długo przechowywane są informacje o mnie?
Kiedy zamawiasz nasze produkty Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres, podpis, faktury, raporty, dokumenty księgowe, płatności, wpłacone kwoty, inne informacje, do których zbierania jesteśmy ustawowo zobowiązani Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Od Ciebie

Od dostawców usług audytu
Jest to wymóg ustawowy. Jeśli nie podasz tych informacji, nie będziesz mógł kupować od nas towarów ani usług 10 lat po dokonaniu przez ciebie transakcji
 1. 8. W obronie naszych praw i interesów
Kiedy ma to dla mnie znaczenie? Jakie informacje o mnie są gromadzone? Jaka jest Twoja podstawa prawna do zbierania moich informacji? Skąd gromadzone są moje informacje? Czy jestem zobowiązany do podania tych informacji? Jak długo przechowywane są informacje o mnie?
W przypadku, gdy staniemy się stroną procesu sądowego, którego jesteś stroną lub gdy jesteśmy ustawowo zobowiązani do zbierania informacji o Tobie Wszystkie wyżej wymienione informacje, akta księgowe i akta spraw sądowych, dokumenty prawne, inne informacje, które nam przekazujesz, inne informacje, do których gromadzenia i/lub dostarczania jesteśmy ustawowo zobowiązani Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Uzasadniony interes (w celu ochrony naszych praw i interesów) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Z wyżej wymienionych źródeł, organów ścigania, stron, wobec których toczy się postępowanie sądowe, sądów Tak, jeżeli jesteśmy ustawowo zobowiązani do zbierania danych osobowych 10 lat po zakończeniu stosunku umowy z nami lub, w zależności od tego, który okres jest dłuższy, przez czas trwania postępowania prawnego i 3 lata po wejściu w życie ostatecznej decyzji organu decyzyjnego
W przypadku założenia sprawy – informacje o przestępstwach i wyrokach skazujących Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
 1. Komu przekazywane są moje informacje?

Udostępniamy Twoje dane odbiorcom informacji, zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jak i poza nim, w przypadkach, gdy jest to konieczne do celów opisanych powyżej i dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odbiorca informacji lub kategoria odbiorców informacji Cel przekazania informacji Kraj odbiorcy Współdecyzja Komisji Europejskiej dotycząca tego, czy kraj spoza EOG ma odpowiedni poziom ochrony informacji przed odbiorcą Odpowiednie zabezpieczenia, które chronią moje dane, gdy są one przekazywane do krajów spoza EOG
Dostawcy usług księgowych i audytowych Aby spełnić ustawowe wymogi księgowe UE Nie dotyczy Nie dotyczy
Dostawcy usług archiwizacji Aby zachować nasze archiwum UE Nie dotyczy Nie dotyczy
Dostawcy usług łączności elektronicznej Do obsługi naszej komunikacji elektronicznej UE Nie dotyczy Nie dotyczy
Adwokaci, notariusze, komornicy, audytorzy, inspektorzy ochrony danych, konsultanci Aby zapewnić zgodność, bronić naszych praw i interesów UE Nie dotyczy Nie dotyczy
Dostawcy usług hostingu poczty e-mail i chmury Do obsługi zasobów IT Cały świat Nie Standardowe klauzule umowne UE
Bankowość, przetwarzanie płatności i inni dostawcy usług finansowych Aby przetwarzać płatności Cały świat Nie Standardowe klauzule umowne UE
Dostawcy usług marketingowych i telemarketingowych Aby sprzedawać nasze produkty Cały świat Nie Standardowe klauzule umowne UE
Dostawcy usług wysyłkowych i centra realizacji zamówień Aby wysłać nasze produkty Cały świat Nie Standardowe klauzule umowne UE
Od usługodawców obsługi klienta Aby zapewnić obsługę klienta Cały świat Nie Standardowe klauzule umowne UE
Dostawcy usług mediów społecznościowych Aby zarządzać naszymi profilami w mediach społecznościowych Cały świat Nie Standardowe klauzule umowne UE
 1. Jakie mam ustawowe prawa dotyczące moich informacji?

Z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń ustanowionych przez obowiązujące prawo, masz prawo (i) otrzymać potwierdzenie, czy zbieramy informacje na Twój temat i zażądać dostępu do tych informacji; (ii) poprawiania niedokładnych lub błędnych informacji lub uzupełniania ich, gdy są niekompletne; (iii) usunięcia informacji, które posiadamy o Tobie; (iv) w celu ograniczenia wykorzystania twoich informacji, gdy kwestionujesz dokładność informacji, sprzeciwiasz się przetwarzaniu informacji lub potrzebujesz twoich informacji do celów prawnych; (v) zażądać informacjami w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (vi) sprzeciwić się przetwarzaniu informacji; (vii) wycofać jakąkolwiek udzieloną nam zgodę dotyczącą przetwarzania Twoich danych; (viii) wniesienia skargi do organów nadzorczych; oraz (ix) nie otrzymywać dyskryminacyjnego traktowania podczas korzystania ze swoich praw. Bardziej szczegółowe informacje na temat Twoich praw i przypadków, w których mają one zastosowanie, znajdziesz w poniższych sekcjach.

 1. Jakie mam prawo do żądania dostępu do informacji?

Masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci pewne informacje o naszym gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu Twojej prośby ujawnimy Ci kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat, kategorie źródeł zebranych danych osobowych o Tobie, nasze cele biznesowe lub handlowe w celu gromadzenia tych danych osobowych, kategorie osób trzecich strony, z którymi udostępniamy te dane osobowe, określone dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie, oraz inne informacje, które jesteśmy zobowiązani podać na mocy obowiązujących przepisów prawa. Ujawniliśmy informacje stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych, jak opisano w punkcie 4 niniejszej polityki.

 1. Jakie mam prawo do sprostowania?

Masz prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do uzupełnienia niekompletnych informacji, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

 1. Jakie mam prawo do żądania usunięcia informacji?

Masz prawo zażądać usunięcia zgromadzonych i utrzymywanych przez nas informacji w przypadkach, gdy (i) informacje nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iii) gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego; (iv) informacje zostały przetworzone niezgodnie z prawem; (v) gdy informacje muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; (vi) informacje zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku i za zgodą. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu Twojego żądania usuniemy (i polecimy naszym usługodawcom usunięcie) Twoje dane z naszych rejestrów, chyba że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują usunięcia informacji w konkretnym przypadku (na przykład zachowanie informacji jest konieczne nam lub naszym usługodawcom w celu sfinalizowania transakcji, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarczenia zamówionego towaru lub usługi, podjęcia działań rozsądnie przewidywanych w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonania naszej umowy z Tobą, wykrywać incydenty bezpieczeństwa, chronić przed złośliwą, oszukańczą, bałamutną lub nielegalną działalnością lub ścigać osoby odpowiedzialne za takie działania, przestrzegać obowiązku prawnego, dokonywać innych wewnętrznych i zgodnych z prawem zastosowań tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w którym podałeś to).

 1. Jakie mam prawo do ograniczenia przetwarzania informacji?

Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych w przypadkach, gdy (i) kwestionujesz dokładność danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez Ciebie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iv) w którym wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania.

 1. Jakie mam prawo do przenoszenia informacji?

Masz prawo do przenoszenia informacji w przypadkach, gdy chcesz otrzymać informacje, które podałeś w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i możliwej do odczytu maszynowego formie lub przekazać te informacje innemu administratorowi, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Jakie mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich informacji?

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich informacji, jeżeli ich zbieranie i wykorzystywanie opiera się na zadaniu wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nabytej lub w uzasadnionym interesie, w tym profilowania, jak wyjaśniono w sekcji 3 niniejszej lub w przypadku sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 1. Jakie mam prawo do wycofania zgody?

Masz prawo wycofać każdą zgodę udzieloną w związku z przetwarzaniem Twoich informacji, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie, jak wyjaśniono w Sekcji 3 niniejszej polityki, i starasz się ją wycofać w dowolnym momencie.

 1. Jakie mam prawo do wniesienia skargi do organów nadzorczych?

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy chcesz złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego docelowego pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia RODO.

 1. Jakie jest moje prawo do niedyskryminacji podczas dalszego korzystania z waszych usług?

Korzystając ze swoich praw zapisanych w obowiązujących przepisach, masz również prawo do niedyskryminacji. Na przykład, ponieważ skorzystałeś ze swoich praw wynikających z obowiązujących przepisów, nie zostaniesz pozbawiony jakichkolwiek towarów lub usług, obciążony inną ceną, pod warunkiem innej jakości towarów i usług itp.

 1. Jak złożyć wniosek?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych powyżej, prześlij nam prośbę za pośrednictwem poczty e-mail na adres support@viaota.com lub na nasz numer telefonu bez ponoszenia opłat: +1 (205) 782-7133 (US).

 1. Czy mogę skorzystać z usług autoryzowanego agenta?

Tak. Możesz skorzystać z upoważnionego agenta, aby przesłać prośbę o rezygnację w swoim imieniu, jeśli wyrazisz nam na to pisemną zgodę upoważnionego agenta. W takim przypadku prosimy o przesłanie nam kopii wspomnianego zezwolenia zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 18 niniejszej polityki poniżej. Mamy prawo do odrzucenia wniosku od autoryzowanego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został przez Ciebie upoważniony do działania w Twoim imieniu. Możesz również złożyć wniosek w imieniu swojego nieletniego dziecka.

 1. Czy angażujecie się w zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie, nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne.

 1. Czy Wasza strona umieszcza pliki cookie na moim urządzeniu?

Tak, nasza witryna umieszcza na Twoim urządzeniu następujące pliki cookie

Nazwa pliku cookie Opis Pliku Cookie Wygaśnięcie Ważności Pliku Cookie
Niezbędne i Statystyczne Pliki Cookie
_fbp Służy do rozróżniania i śledzenia unikalnych użytkowników 3 miesięcy
_ga Ten plik cookie jest używany do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on dołączany do każdego żądania strony w witrynie i wykorzystywany do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny. 2 lat
_gat Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do sprawdzania ilości zapytań. 1 dzień
_gid Ten plik cookie przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzonej strony i jest używany do liczenia i śledzenia odsłon. 1 dzień
__cfruid Plik cookie związany z witrynami korzystającymi z CloudFlare, używane do identyfikacji zaufanego ruchu w sieci. Tylko w czasie trwania Twojej sesji
_fw_crm_v Służy do śledzenia tożsamości Odwiedzającego/Użytkownika i sesji czatu wykonywanych przez Użytkownika 1 rok
_hjid Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafi na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika. 1 rok
_uetvid Jest to plik cookie używany przez Microsoft Bing Ads. Pozwala nam na nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą stronę internetową. 1 rok
XSRF-TOKEN Ten plik cookie został stworzony, aby pomóc w zabezpieczeniu strony przed atakami typu Cross-Site Request Forgery. 1 dzień
enence_session Jest on używany do przechowywania informacji o Twojej aktualnej wizycie u nas. Ten plik cookie jest niezbędny do funkcjonowania strony. Tylko podczas wizyty na stronie
c Ten plik cookie jest używany w celu wykrywania spamu i poprawy bezpieczeństwa witryny. Nie przechowuje danych dotyczących odwiedzającego. 2 lat
soundestID Ten plik cookie jest używany do określenia, czy odwiedzający już wcześniej odwiedził witrynę, czy jednak jest to nowy gość na stronie. Tylko podczas wizyty na stronie
soundtest-views Przypisuje odwiedzającemu konkretny identyfikator - dzięki temu witryna może określić liczbę odwiedzin konkretnego użytkownika na potrzeby analiz i statystyk. Tylko podczas wizyty na stronie
Marketingowe Pliki Cookie
ads/ga-audiences Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Google AdWords do ponownego angażowania odwiedzających, którzy mają szanse na konwersję na klientów na podstawie zachowania online odwiedzającego w witrynach internetowych. Tylko podczas wizyty na stronie
REST/webTracking/v1/event Ten plik cookie mierzy skuteczność działań marketingowych na stronie internetowej. Plik ten jest wykorzystywany do pomiaru współczynnika konwersji pomiędzy marketingiem na stronie internetowej a odpowiedziami telefonicznymi. Tylko podczas wizyty na stronie
Ukierunkowane Pliki Cookie
_gat_gtag_UA_136786017_1 Ten plik cookie stanowi część Google Analytics i jest wykorzystywany do ograniczania liczby żądań (throttle request rate). 1 minuta
 1. Jak mogę zarządzać plikami cookie?

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie lub prosiła o zgodę przed ich zaakceptowaniem. Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie lub wyłączenie przyszłych plików cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów lub funkcji naszej witryny. Możesz kontrolować wykorzystanie funkcjonalnych plików cookie, celowanych plików cookie lub reklamowych plików cookie, dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce, przejdź do jednego z poniższych linków:

 1. Jak mogę skontaktować się z inspektorami ochrony danych?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub zażalenia dotyczące sposobu, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe, nasi inspektorzy ochrony danych są gotowi Ci pomóc. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z nimi w każdej chwili za pośrednictwem dpo@ekomlita.com