Viaota PRIVATLIVSPOLITIK

Udgave gældende fra 10. Juni, 2021

 1. Hvorfor bør jeg læse denne privatlivspolitik?

Denne Privatlivspolitik ("politik") beskriver hvordan UAB Viaota (handlende som Viaota, og herefter betegnet som "Virksomheden", "vi", "os", "vores") indsamler, bruger, afslører, og gemmer din personlige information og hvilke lovbestemte rettigheder du har.

 1. Hvem er ansvarlig for at beskytte mine oplysninger?

Vi er: UAB Viaota, handlende som Viaota;

Vores CVR nummer er: 305710320

Vores adresse: Gedimino g. 45-7, LT-44239, Kaunas, Lithuania

Vores e-mail adresse: hello@viaota.com

 1. Hvorfor og hvordan indsamler i min information?
 1. 1. For at behandle dine ordre på vores webshop, modtage betalinger og levere de købte varer
Hvornår er det relevant for mig? Hvilken information indsamler i omkring mig Hvad er jeres retsgrundlag for at indsamle min information? Hvor indsamler i informationen fra? Er jeg påkrævet at dele denne information? Hvor længe opbevares informationen om mig?
Når du køber vores produkter Fornavn, efternavn, leveringsadresse, telefonnummer, e-mail adresse, information omkring din betalte købspris og valuta, mærket på dit kreditkort, type, BIN nummeret og landet hvor kreditkortet er udstedt, IP adressen, sproget, enhedstypen og betalings historikken Kontrakt (Artikel 6 (1) (b) i GDPR). Fra dig selv Det er påkrævet for at indgå en kontrakt. Hvis ikke du deler denne information vil du ikke være i stand til at købe og modtage vores produkter. 10 år
 1. 2. For at forbedre sikkerheden og brugeroplevelsen på vores hjemmeside
Hvornår er det relevant for mig? Hvilken information indsamler i omkring mig Hvad er jeres retsgrundlag for at indsamle min information? Hvor indsamler i informationen fra? Er jeg påkrævet at dele denne information? Hvor længe opbevares informationen om mig?
Når du bruger vores hjemmeside eller begår brud på vores Betingelser og Vilkår IP adresse, ID og detaljer om enheden, browser detaljer, information om din aktivitet på vores hjemmeside, land, information omkring brud på Betingelser og Vilkår og inkludering på en sortliste. Oprigtig interesse (sikkerhed og forbedring af vores hjemmeside) (Artikel 6 (1) i GDPR) Fra dig selv Nej 1 måned efter din sidste brug af hjemmesiden; 10 år for information angående brud på Vilkår og Betingelser samt sortlisten
 1. 3. For at kunne tilbyde dig kundeservice
Hvornår er det relevant for mig? Hvilken information indsamler i omkring mig Hvad er jeres retsgrundlag for at indsamle min information? Hvor indsamler i informationen fra? Er jeg påkrævet at dele denne information? Hvor længe opbevares informationen om mig?
Når du sender en forespørgsel eller indgiver en klage til vores kundeservice Fornavn, efternavn, e-mailadresse, land, telefonnummer, emne for din henvendelse, dato for din henvendelse, indhold af din henvendelse, vedhæftede filer til din henvendelse, svar på din henvendelse, kundekontakthistorik, ordre-ID Samtykke (Artikel 6 (1) (a) i GDPR) Fra dig selv

Kundeservice udbydere
Nej 10 år fra øjeblikket hvor din sidste henvendelse blev modtaget
 1. 4. For at informere dig om vores produkter, eller for at vise dig internetreklamer
Hvornår er det relevant for mig? Hvilken information indsamler i omkring mig Hvad er jeres retsgrundlag for at indsamle min information? Hvor indsamler i informationen fra? Er jeg påkrævet at dele denne information? Hvor længe opbevares informationen om mig?
Når vi ønsker at informere dig om, eller spørge om din mening vedrørende vores produkter, eller for at vise dig internetreklamer Fulde navn, e-mail, telefonnummer, IP adresse, ordredetaljer, land, forsendelses information, hjemmesiden der viderestillede til virksomhedens hjemmeside, din aktivitet omkring internetreklamen Samtykke (Artikel 6 (1) (a) i GDPR)

Kundeforhold

Oprigtig interesse (direkte markedsføring og internetreklamer) (Artikel 6 (1) (f) i GDPR)
Fra dig selv

Sociale medie tjenester

Markedsføringstjenester

E-handels tjenester
Nej 5 år, medmindre du melder dig fra
 1. 5. For at kommunikere med dig via sociale medier
Hvornår er det relevant for mig? Hvilken information indsamler i omkring mig Hvad er jeres retsgrundlag for at indsamle min information? Hvor indsamler i informationen fra? Er jeg påkrævet at dele denne information? Hvor længe opbevares informationen om mig?
Hvis du kommunikerer via vores social medie profiler (eksempelvis sender en besked, følger vores profiler, deler et opslag, reagerer på et opslag) Fornavn og efternavn, e-mail adresse, køn, land, billede, besked, tid på dagen hvor beskeden blev modtaget, indholdet i beskeden, beskedens vedhæftede filer, besvarelsen på beskeden, tiden på besvarelsen af beskeden, information omkring virksomhedens bedømmelse, kommentarer på opslaget, delinger af opslaget, information omkring reaktionen på opslaget. Samtykke (Artikel 6 (1) (a) i GDPR) Fra dig selv og de sociale medie tjenester Nej 10 år fra din sidste interaktion med vores profiler på de sociale medier
 1. 6. For at håndtere valget af potentielle medarbejdere
Hvornår er det relevant for mig? Hvilken information indsamler i omkring mig Hvad er jeres retsgrundlag for at indsamle min information? Hvor indsamler i informationen fra? Er jeg påkrævet at dele denne information? Hvor længe opbevares informationen om mig?
Når vi modtager din ansøgning til en stilling, når du giver os dit samtykke til at gemme dit CV, eller når vi kontakter dig på baggrund af de oplysninger, som du offentliggør på professionelle sociale medieplatforme Fulde navn, e-mail, telefonnummer, CV, arbejdserfaring, anden information du deler med os Samtykke (Artikel 6 (1) (f) i GDPR)

Kontrakt (Artikel 6 (1) (b) i GDPR).

Oprigtig interesse (for at kontakte dig hvis du har gjort din information offentlig) (Artikel 6 (1)(f) i GDPR)
Fra dig selv

Professionelle sociale medieplatforme

Rekrutteringsbureauer
Det er en nødvendighed at indgå i en kontrakt, udelukkende når vi ønsker at underskrive en medarbejder kontrakt med dig. Hvis ikke du deler denne information, vil vi ikke være i stand til at indgå i en medarbejder kontrakt med dig. 6 måneder efter afslutningen på den relevante rekrutteringsproces

5 år efter du har givet dit samtykke, eller offentligt deler din information på professionelle sociale medieplatforme
 1. 7. For at opfylde de lovpligtige krav til bogholdning
Hvornår er det relevant for mig? Hvilken information indsamler i omkring mig Hvad er jeres retsgrundlag for at indsamle min information? Hvor indsamler i informationen fra? Er jeg påkrævet at dele denne information? Hvor længe opbevares informationen om mig?
Når du bestiller vores produkter Fulde navn, e-mail adresse, telefonnummer, bankkonto, adresse, underskrift, fakturaer, rapporter, bogholdnings dokumenter, betalinger, betalte beløb, anden information vi lovpligtigt er påkrævet at indhente Lovmæssig forpligtelse (Artikel 6 (1) (c) i GDPR) Fra dig selv

Eftersyn af tjenesteudbydere
Det er en lovmæssig forpligtelse. Hvis ikke du deler denne information, vil du ikke være i stand til at købe produkter eller tjenester fra os 10 år efter en transaktion
 1. 8. For at beskytte vores rettigheder og interesser
Hvornår er det relevant for mig? Hvilken information indsamler i omkring mig Hvad er jeres retsgrundlag for at indsamle min information? Hvor indsamler i informationen fra? Er jeg påkrævet at dele denne information? Hvor længe opbevares informationen om mig?
I tilfælde af at vi bliver part i en retssag, som du er underlagt, eller hvis vi er lovmæssigt forpligtet til at indsamle oplysninger om dig Alt den tidligere nævnte information, bogholdnings og lovmæssige detaljer, lovmæssige dokumenter, anden information du deler med os, og anden information vi lovpligtigt er påkrævet at indsamle eller oplyse Lovmæssig forpligtelse (Artikel 6 (1) (c) i GDPR)

Oprigtig interesse (for at beskytte vores rettigheder og interesser) (Artikel 6. (1) (f) i GDPR)
Fra de tidligere nævnte kilder, retshåndhævende myndigheder, parter, der er genstand for en retssag, domstole Ja, når vi er lovmæssigt forpligtet til at indsamle personlig information 10 år fra slutningen på de kontraktforhold der er indgået med os, eller, alt efter hvad der er længst, i løbet af en retssag og 3 år efter, at en endelig myndigheds afgørelse er trådt i kraft
Hvis sagen opstår - information omkring kriminelle forhold og domme Etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav (Artikel 9 (2) (f) i GDPR)
 1. Hvem deler i mine oplysninger med?

Vi deler dine oplysninger med modtagere for informationen, både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i tilfælde hvor det er nødvendigt for de ovenstående formål, og tilladt i forbindelse med den gældende lovgivning.

Modtager af informationen, eller kategorien for modtager af informationen Formål med overlevering af informationer Land på modtager Europa Kommissionens beslutning om hvorvidt et ikke-EØS-land har et tilstrækkeligt niveau af informationsbeskyttelse Egnede sikkerhedsforanstaltninger der beskytter mine oplysninger når de overføres til lande uden for EØS
Udbydere af regnskabs- og revisionstjenester For at opfylde lovpligtige regnskabskrav EU Ikke gældende Ikke gældende
Arkiverende tjenesteudbydere For at bevare vores arkiv EU Ikke gældende Ikke gældende
Udbydere af elektroniske kommunikationstjenester For at drive vores elektroniske kommunikation EU Ikke gældende Ikke gældende
Advokater, notarer, fogeder, revisorer, databeskyttelsesansvarlige, konsulenter For at sikre vores overholdelse af regler, forsvare vores rettigheder og interesser EU Ikke gældende Ikke gældende
Tjenesteudbydere af e-mail og cloud-baserede hosting løsninger For at drive IT ressourcer Over hele verden Nej EU standard kontraktklausuler
Bankvirksomheder, betalingsbehandlinger og andre finansielle tjenesteudbydere For at behandle betalinger Over hele verden Nej EU standard kontraktklausuler
Tjenesteudbydere inden for markedsføring og telemarketing For at markedsføre vores produkter Over hele verden Nej EU standard kontraktklausuler
Tjenesteudbydere af forsendelse og pakkecentre For at sende vores produkter Over hele verden Nej EU standard kontraktklausuler
Kundeservice udbydere For at yde kundeservice Over hele verden Nej EU standard kontraktklausuler
Tjenesteudbydere af sociale medier For at administrere vores sociale medie profiler Over hele verden Nej EU standard kontraktklausuler
 1. Hvilke lovmæssige rettigheder har jeg når det gælder min information?

Med forbehold for betingelser og begrænsninger fastsat af gældende love, har du ret til (i) at modtage en bekræftelse på om vi indsamler oplysninger om dig, og til at anmode om adgang til disse oplysninger; (ii) at rette unøjagtige eller forkerte oplysninger eller supplere dem, når de er ufuldstændige; (iii) at slette de oplysninger, vi har om dig; (iv) at begrænse brugen af ​​dine oplysninger, hvor du bestrider oplysningernes nøjagtighed, gøre indsigelse mod behandlingen af ​​oplysningerne eller har brug for dine oplysninger til juridiske formål; (v) til at anmode om dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (vi) at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​oplysningerne; (vii) at tilbagekalde ethvert samtykke givet til os vedrørende behandlingen af ​​dine oplysninger; (viii) at indgive en klage til tilsynsmyndighederne; og (ix) ikke at modtage diskriminerende behandling, mens du udøver dine rettigheder. Mere detaljerede oplysninger om dine rettigheder og de tilfælde hvor de er gældende findes i afsnittene nedenfor.

 1. Hvad er mine rettigheder når det gælder om at få adgang til informationen?

Du har ret til at anmode om, at vi videregiver visse oplysninger til dig om vores indsamling og brug af dine oplysninger. Når vi har modtaget og bekræftet din anmodning vil vi afsløre de kategorier af personlige oplysninger som vi har indsamlet om dig, kategorierne af kilderne til de personlige oplysninger vi har indsamlet om dig, vores forretningsmæssige eller kommercielle formål med at indsamle disse personlige oplysninger, kategorierne af tredjemands parter, som vi deler disse personlige oplysninger med, de specifikke personlige oplysninger vi har indsamlet om dig, og andre oplysninger som vi er forpligtet til at give i henhold til gældende love. Vi har videregivet informationen til tredjeparter i forhold til et virksomheds eller kommercielt grundlag som beskrevet i Sektion 4 i denne politik.

 1. Hvad er mine rettigheder når det kommer til rettelse af informationer?

Du har ret til at få rettet unøjagtig personlig information, der vedrører dig. Ved at tage hensyn til formålet ved behandlingen, har du ret til at få ufuldstændige oplysninger færdiggjort, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

 1. Hvordan er mine rettigheder når det gælder sletning af informationen?

Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger der er indsamlet og vedligeholdt af os i de tilfælde, hvor (i) oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål hvortil de blev indsamlet, eller på anden måde behandlet; (ii) du tilbagetrækker det samtykke som behandlingen er baseret på og der ikke er nogen anden juridisk begrundelse for behandlingen; (iii) når du gør indsigelse mod behandlingen og der ikke er nogen gældende lovmæssige grunde til behandlingen, eller når du gør indsigelse mod behandlingen til direkte markedsføringsformål; (iv) når oplysningerne er blevet ulovligt behandlet; (v) når oplysningerne skal slettes for at overholde en lovmæssig forpligtelse; vi) når oplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med tilbud om informationssamfundstjenester direkte til et barn og med forbehold for et samtykke. Når vi har modtaget og bekræftet din anmodning vil vi slette (og anmode vores tjenesteudbydere om at slette) dine oplysninger fra vores optegnelser, medmindre gældende love ikke giver mulighed for sletning af oplysningerne i et bestemt tilfælde (f.eks. er det nødvendigt at opbevare oplysningerne for os eller vores tjenesteudbyder(e) til at gennemføre den transaktion, som vi indsamlede de personlige oplysninger for, levere en vare eller en tjeneste som du har anmodet om, foretage handlinger der med rimelighed forventes inden for rammerne af vores igangværende forretningsforhold med dig, eller på anden måde udføre vores kontrakt med dig, opdage sikkerhedshændelser, beskytte mod ondsindet, vildledende, ulovlig aktivitet, eller retsforfølge dem der er ansvarlige for sådanne aktiviteter, overholde en juridisk forpligtelse, eller at gøre anden intern og lovlig brug af disse oplysninger der er forenelig med den kontekst hvori du har givet det).

 1. Hvordan er mine rettigheder når det gælder begrænsning af behandlingen af informationen?

Du har ret til at begrænse behandlingen af ​​dine oplysninger i de tilfælde hvor (i) nøjagtigheden af ​​de personlige oplysninger bestrides af dig; (ii) behandlingen er ulovlig og du modsætter dig sletning af de personlige oplysninger og i stedet anmoder om begrænsning af deres brug; (iii) når vi ikke længere har brug for de personlige oplysninger til formålet med behandlingen, men de kræves af dig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; (iv) hvor du har gjort indsigelse mod behandlingen.

 1. Hvad er mine rettigheder i forhold til dataportabilitet?

Du har ret til dataportabilitet i de tilfælde hvor du ønsker at modtage den information du har angivet på et struktureret, ofte anvendt og maskinlæsbart format, eller til at videresende den information til en anden administrator hvor behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt, og den er blevet udført automatisk.

 1. Hvad er min ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​mine oplysninger?

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine oplysninger, hvor indsamlingen og brugen er baseret på en opgave der udføres i offentlighedens interesse eller udøvelsen af en ​​officiel myndighed, velerhvervede eller legitime interesser, herunder profilering som forklaret i denne politiks afsnit 3, eller hvor du gør indsigelse mod indsamling af dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål.

 1. Hvad er min ret når det gælder at tilbagetrække mit samtykke?

Du har ret til at trække ethvert samtykke tilbage angående behandlingen af dine informationer, når behandlingen er baseret på samtykke, som forklaret i Afsnit 3 i denne politik, og du ønsker at tilbagetrække det, til hver en tid.

 1. Hvad er min ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighederne?

Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheder hvor du ønsker at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, nærmere betegnet i den region hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller der hvor en påstået overtrædelse af GDPR har fundet sted.

 1. Hvad er min ret til ikke at modtage diskriminerende behandling når jeg udøver mine rettigheder?

Når du udøver dine rettigheder der er nedfældet i gældende love, har du også ret til ikke-forskelsbehandling. For eksempel, fordi du har udøvet dine rettigheder i henhold til gældende love, vil du ikke blive nægtet nogen varer eller tjenester, opkrævet en anden pris, eller tilbudt en anden kvalitet af varer og tjenester osv.

 1. Hvordan indsender jeg en forespørgsel?

Hvis du gerne vil udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du sende en forespørgsel til os via e-mail på support@viaota.com eller ringe på vores gratis telefon +1 (205) 782-7133 (USA).

 1. Kan jeg benytte en autoriseret agent?

Ja. Du kan bruge en autoriseret agent til at indsende en forespørgsel for at melde dig ud på dine vegne, hvis du giver den autoriserede agent en skriftlig tilladelse til at gøre det. Hvis dette er tilfældet, bør du venligst indsende en kopi af den nævnte tilladelse som nævnt under Sektion 18 i denne politik nedenfor. Vi kan nægte en forespørgsel fra en autoriseret agent som ikke indsender bevis på de er godkendt af dig til at handle på dine vegne. Du kan også indsende henvendelsen på vegne af dit mindreårige barn.

 1. Benytter i automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering?

Nej, vi træffer ikke beslutninger udelukkende på baggrund af automatisk behandling, herunder profilering, da det ville skabe lovpligtige virkninger for dig.

 1. Òpretter jeres hjemmeside cookies på min enhed?

Ja, vores hjemmeside opretter de følgende cookies på din enhed

Cookie Navn Cookie Beskrivelse Cookie Udløb
Fuldstændigt Nødvendige & Statistiske Cookies
_fbp Bruges til at skelne mellem, og holde styr på unikke brugere 3 måneder
_ga Denne cookie bruges til at skelne mellem unikke brugere, ved at tildele et tilfældigt oprettet nummer som identificering af brugeren. Nummeret bliver inkluderet på hver enkelt forespørgsel på vores hjemmeside, og bruges til at beregne besøgende, varighed og kampagnedata til hjemmesidens analytiske rapporter. 2 år
_gat Denne cookie bliver brugt af Google Analytics for at dæmpe raten på forespørgsler 1 dag
_gid Denne cookie opbevarer og opdaterer en unik værdi for hver side der bliver besøgt, og bruges til at tælle og holde styr på sidevisninger. 1 dag
__cfruid Cookie associeret med sider der bruger CloudFlare, bruges til at identificere troværdig internettrafik. Kun i løbet af dit besøg
_fw_crm_v Bruges til at spore Besøg/Brugeridentitet og chat besøg udført af brugeren 1 år
_hjid Hotjar cookie bliver aktiveret når kunden først lander på en hjemmeside med Hotjar scriptet. Det bruges til at bevare Hotjar Bruger ID'et, som er unikt til den side og browser. Det sikrer at adfærden ved efterfølgende besøg på det samme websted vil blive tilskrevet det samme bruger-id. 1 år
_uetvid Dette er en cookie som bliver brugt af Microsoft Bing Reklamer. Den tillader os at interagere med brugere der tidligere har besøgt vores hjemmeside. 1 år
XSRF-TOKEN Denne cookie blev skrevet for at hjælpe med sikkerheden på hjemmesiden ved at forhindre Cross-Site Forespørgsler og Forfalskede angreb. 1 dag
enence_session Denne cookie bliver brugt til at opbevare information om dit nuværende besøg hos os. Denne cookie er nødvendig for at kunne tilbyde funktionalitet af siden. Kun når hjemmesiden bliver besøgt
c Denne cookie bliver brugt for at kunne opdage spam og for at forbedre hjemmesidens sikkerhed. Gemmer ikke specifik data om brugere. 2 år
soundestID Denne cookies bruges til at beslutte om brugeren har besøgt siden før, eller om brugeren besøger siden for første gang. Kun når hjemmesiden bliver besøgt
soundtest-views Tildeler et specifikt ID til brugeren - Dette lader hjemmesiden beslutte antallet af besøg på siden for den individuelle bruger, og bruges til analyse og statistik. Kun når hjemmesiden bliver besøgt
Markedsførings Cookies
ads/ga-audiences Denne cookie bliver brugt af Google AdWords for at engagere besøgende der sandsynligvis vil konvertere til kunder, baseret på brugerens online adfærd på hjemmesider. Kun når hjemmesiden bliver besøgt
REST/webTracking/v1/event Denne cookie måler effekten af hjemmesidens markedsføring. Denne cookie bliver brugt til at måle konverteringsraten mellem hjemmesidens markedsføring og telefonhenvendelser. Kun når hjemmesiden bliver besøgt
Målrettede Cookies
_gat_gtag_UA_136786017_1 Denne cookie er en del af Google Analytics, og bliver brugt til at begrænse forespørgsler (sænker anmodnings-hastigheden). 1 minut
 1. Hvordan kan jeg administrere cookies?

Du kan indstille din browser til at nægte nogle eller alle cookies, eller til at bede om din godkendelse, inden browseren accepterer cookies. Vær venligst opmærksom på at ved at slette cookies, eller slå fremtidige cookies fra, kan du miste muligheden for at tilgå visse områder eller funktioner på vores hjemmeside. Du kan styre brugen af de funktionelle cookies, markedsførings cookies eller reklame cookies ved at ændre dine browser indstillinger. For at lære mere om hvordan du styrer cookies i din browser, kan du besøge et af disse links nedenfor:

 1. Hvordan kan jeg komme i kontakt med jeres dataansvarlige?

Hvis du har nogle spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til hvordan vi indsamler, bruger og opbevarer din personlige information, står vores dataansvarlige klar til at hjælpe dig. Hvis du har behov for deres hjælp, kan du kontakte dem til hver en tid via dpo@ekomlita.com.