ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Viaota

Verze účinná od 10. června 2021

 1. Proč bych si měl/a přečíst Zásady ochrany osobních údajů?

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak UAB Viaota (obchodující jako Viaota, dále jen „Společnost“, „my ““, „nás“, „naše“) shromažďuje, používá, zveřejňuje a uchovává vaše osobní údaje a jaká máte zákonná práva.

 1. Kdo je zodpovědný za ochranu mých údajů?

Jsme UAB Viaota pod obchodní značkou Viaota;

Naše číslo společnosti je 305710320

Naše adresa je Gedimino g. 45-7, LT-44239, Kaunas, Lithuania

Naše emailová adresa je hello@viaota.com

 1. Proč a jakým způsobem shromažďujete mé údaje?
 1. 1. Pro zpracování Vaší objednávky na webovém obchodě, přijměte platby a doručte zakoupené produkty
Kdy je to pro mě relevantní? Jaké informace o mně sbíráte Na základě kterého práva sbíráte mé údaje? Odkud sbíráte informace? Mám povinnost poskytnout tuto informaci? Jak dlouho o mně schraňujete informace?
Při zakoupení našich produktů Jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o zaplacené ceně a měně, značka vaší kreditní karty, typ, číslo BIN a země vydavatele kreditní karty, IP adresa, jazyk, typ zařízení, historie plateb. Smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Od Vás Jedná se o požadavek nezbytný k uzavření smlouvy. Pokud tyto informace neposkytnete, nebudete moci naše produkty zakoupit a obdržet. 10 let
 1. 2. Pro zajištění bezpečnosti na našem webu a jeho vylepšení
Kdy je to pro mě relevantní? Jaké informace o mně sbíráte Na základě kterého práva sbíráte mé údaje? Odkud sbíráte informace? Mám povinnost poskytnout tuto informaci? Jak dlouho o mně schraňujete informace?
Když používáte naše webové stránky nebo jste porušili naše podmínky služby. Jsou to IP adresa, informace o zařízení a ID, informace o webovém prohlížeči, informace o vaší aktivitě na našich webových stránkách, stát, informace o porušení podmínek služby a zařazení na černou listinu. Oprávněný zájem (bezpečnost a zlepšení našich webových stránek) (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) Od Vás Ne 1 měsíc po vaší poslední návštěvě webové stránky; 10 let pro informace o porušení podmínek služby a černé listiny.
 1. 3. Pro poskytnutí zákaznické podpory
Kdy je to pro mě relevantní? Jaké informace o mně sbíráte Na základě kterého práva sbíráte mé údaje? Odkud sbíráte informace? Mám povinnost poskytnout tuto informaci? Jak dlouho o mně schraňujete informace?
Jakmile zadáte dotaz nebo podáte stížnost na naši zákaznickou podporu. Jsou to jméno, příjmení, e-mailová adresa, stát, telefonní číslo, předmět dotazu, datum dotazu, obsah dotazu, přílohy k dotazu, odpověď na dotaz, historie kontaktů se zákazníky, ID objednávky. Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) Od Vás

Poskytovatelé zákaznické podpory
Ne 10 let od chvíle Vaší poslední aktivity
 1. 4. abychom vás informovali o našich produktech nebo vám ukázali internetové reklamy.
Kdy je to pro mě relevantní? Jaké informace o mně sbíráte Na základě kterého práva sbíráte mé údaje? Odkud sbíráte informace? Mám povinnost poskytnout tuto informaci? Jak dlouho o mně schraňujete informace?
Pokud vás chceme informovat, dotázat se na váš názor na naše produkty nebo vám ukázat internetové reklamy. Jsou to jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, informace o objednávce, stát, informace o zpětném odeslání, webová stránka, která přesměrovala na webové stránky společnosti, vaše interakce s internetovou reklamou Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Zákaznický vztah

Oprávněný zájem (přímý marketing a internetové reklamy) (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Od Vás

Od poskytovatelů sociálních služeb

Od poskytovatelů marketingu

Poskytovatelé e-reklam
Ne 5 let, pokud to nezrušíte
 1. 5. Pro komunikaci s vámi skrze sociální sítě
Kdy je to pro mě relevantní? Jaké informace o mně sbíráte Na základě kterého práva sbíráte mé údaje? Odkud sbíráte informace? Mám povinnost poskytnout tuto informaci? Jak dlouho o mně schraňujete informace?
Pokud interagujete s našimi profily na sociálních sítích (např. pošlete zprávu, sledujete naše profily, sdílíte příspěvek, reagujete na příspěvek). Jsou to jméno a příjmení, e-mailová adresa, pohlaví, stát, obrázek, obsah zprávy, čas a datum přijetí zprávy, přílohy zprávy, odpověď na zprávu, čas odpovědi na zprávu, hodnocení společnosti, komentáře k příspěvku, sdílení příspěvku, informace o reakcích na příspěvek. Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) Od vás a od poskytovatelů sociálních sítí Ne 10 let od Vaší poslední interakce s našimi profily na sociálních sítí
 1. 6. Pro výběr potenciálních zaměstnanců
Kdy je to pro mě relevantní? Jaké informace o mně sbíráte Na základě kterého práva sbíráte mé údaje? Odkud sbíráte informace? Mám povinnost poskytnout tuto informaci? Jak dlouho o mně schraňujete informace?
Jakmile obdržíme vaši přihlášku k zaměstnání, nebo pokud nám dáte souhlas s uložením vašeho životopisu nebo pokud vás kontaktujeme na základě informací, které veřejně zveřejníte na profesionálních platformách sociálních médií. Celé jméno, e-mail, telefonní číslo, životopis, pracovní zkušenosti a další informace, které nám poskytnete. Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Oprávněný zájem (se s vámi spojit, pokud jste zveřejnili své údaje) (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Od Vás

Od profesionálních poskytovatelů sociálních sítí

HR agentury
Jedná se o požadavek nezbytný k uzavření smlouvy pouze v případě, že s vámi hodláme uzavřít pracovní smlouvu. Pokud tyto informace neposkytnete, nebudeme s vámi moci pracovní smlouvu uzavřít. 6 měsíců po konci relevantního náboru

5 let poté, co nám dáte souhlas nebo zveřejníte své údaje na profesionálních platformách sociálních médií.
 1. 7. Pro dodržení zákonných účetních požadavků
Kdy je to pro mě relevantní? Jaké informace o mně sbíráte Na základě kterého práva sbíráte mé údaje? Odkud sbíráte informace? Mám povinnost poskytnout tuto informaci? Jak dlouho o mně schraňujete informace?
Když objednáte své produkty Jde o následující položky: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, adresa, podpis, faktury, zprávy, účetní doklady, platby, zaplacené částky, další informace, které jsme ze zákona povinni shromažďovat. Zákoná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) Od Vás

Poskytovatelé auditních služeb
Jedná se o požadavek vyplývající ze zákona. Pokud tyto informace neposkytnete, nebudete si u nás moci zakoupit zboží nebo služby. 10 let po dokončení transakce
 1. 8. Pro ochranu našich práv a zájmů
Kdy je to pro mě relevantní? Jaké informace o mně sbíráte Na základě kterého práva sbíráte mé údaje? Odkud sbíráte informace? Mám povinnost poskytnout tuto informaci? Jak dlouho o mně schraňujete informace?
V případě, že budeme na jedné ze stran v rámci soudního řízení, které se Vás bude týkat, nebo jsme ze zákona povinni shromažďovat informace o vás. Všechny výše uvedené informace, účetní a právní složky, právní dokumenty, další informace, které nám poskytnete, a jiné informace, které jsme povinni shromažďovat a/nebo poskytovat ze zákona. Zákoná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Oprávněný zájem (ochrana našich práv a zájmů) (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Z výše uvedených zdrojů, orgánů činných v trestním řízení, stran, které jsou předmětem soudního řízení, soudů. Ano, v případech, kdy jsme ze zákona povinni shromažďovat osobní údaje. 10 let od ukončení smluvního vztahu s námi nebo, v závislosti na tom, co je delší, po dobu trvání soudního řízení a 3 roky od nabytí právní moci pravomocného rozhodnutí úřadu.
Pokud vznikne soudní spor - informace o trestných činech a odsouzeních. Vznik, výkon nebo obhajoba právních nároků (čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR).
 1. S kým sdílíte moje informace?

Vaše údaje sdílíme s příjemci informací v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) i mimo něj v případech, kdy je to nezbytné pro výše popsané účely a kdy je to povoleno v souladu s platnými zákony.

Příjemce informace nebo kategorie příjemce informace Důvod převodu informací Stát příjemce Rozhodnutí Evropské komise o tom, zda mají státy mimo EHP odpovídající úroveň ochrany informací Vhodná ochranná opatření, která chrání mé údaje při jejich přeposílání do zemí mimo EHP.
Účetní a audit Pro naplnění statutárních účetních požadavků EU N/A N/A
Poskytovatelé archivní služby Pro udržení Vašeho archivu EU N/A N/A
Poskytovatelé elektronických komunikačních služeb Pro práci s naší elektronickou komunikací EU N/A N/A
Advokáti, notáři, soudci, auditoři, úředníci pro ochranu osobních údajů, konzultanti. Zajištění dodržování předpisů, hájení našeho práva a zájmy. EU N/A N/A
Email a cloudové služby Provozování IT zdrojů Celosvětově Ne EU Standardní smluvní ustanovení
Bankovnictví, zpracování plateb a další poskytovatelé finančních služeb Pro zpracování plateb Celosvětově Ne EU Standardní smluvní ustanovení
Poskytovatelé marketingu a telemarketingu Pro reklamu pro naše produkty Celosvětově Ne EU Standardní smluvní ustanovení
Poskytovatelé přepravních služeb a centra plnění Pro odeslání našich produktů Celosvětově Ne EU Standardní smluvní ustanovení
Poskytovatelé zákaznické podpory Pro poskytnutí zákaznické podpory Celosvětově Ne EU Standardní smluvní ustanovení
Poskytovatelé sociálních sítí Pro správu našich profilů na sociálních sítích Celosvětově Ne EU Standardní smluvní ustanovení
 1. Jaká práva týkající se mých informací vyplývají ze zákona?

S výhradou podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy máte právo (i) získat potvrzení o tom, zda shromažďujeme informace, které se vás týkají, a požádat o přístup k těmto informacím; (ii) upravit nepřesné nebo špatné informace nebo je doplnit, pokud jsou informace neúplné; (iii) smazat informace, které se vás týkají, kterými disponujeme; (iv) omezit používání vašich informací, pokud zpochybňujete přesnost informací, vznášíte námitky proti zpracování informací nebo potřebujete vaše informace pro právní účely; (v) požadovat zaslání Vašich informací ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; (vi) vznést námitku proti zpracování informací; (vii) odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli ohledně zpracování vašich informací; (viii) podat stížnost u dozorových orgánů; a (ix) nebýt při uplatňování vašich práv diskriminován. Detailnější informace ohledně Vašich práv a situací, kdy je můžete uplatnit, jsou popsány níže.

 1. Jaké právo mám pro požadování přístupu k informacím?

Máte právo požadovat, abychom vám sdělili, jak shromažďujeme a jak používáme Vaše údaje. Jakmile obdržíme a ověříme vaši žádost, podáme Vám informace o kategoriích osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, kategorie zdrojů osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, dále z jakého důvodu Vaše osobní údaje shromažďujeme (jaké jsou naše obchodní nebo komerční účely), kategorie třetích stran, s nimiž tyto osobní údaje sdílíme, konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, a další informace, které jsme povinni poskytnout podle platných zákonů. Informace jsme poskytli třetím stranám za obchodním nebo komerčním účelem, jak je popsáno v části 4 těchto zásad.

 1. Jaké je mé právo na nápravu?

Máte právo opravit nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných informací, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení.

 1. Jaké mám právo požadovat smazání informací?

Máte právo požádat o vymazání vašich údajů, které jsme získali a které máme uložené, v případech, kdy (i) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) odvoláte souhlas, na němž je zpracování založeno, a není žádný jiný důvod vyplývající ze zákona, proč je zpracovávat; (iii) pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné zákonné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu; (iv) informace byly zpracovány protiprávně; (v) pokud je třeba informace vymazat za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona; (vi) informace byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti a na základě souhlasu. Jakmile obdržíme a ověříme vaši žádost, smažeme vaše údaje z našich záznamů (a dáme pokyn našim poskytovatelům služeb, aby je vymazali), pokud nebude z platných právních předpisů vyplývat, že je v dané situaci nelze vymazat (například je zachování údajů nezbytné k tomu, abychom my nebo naši poskytovatelé služeb mohli dokončit transakci, pro kterou jsme osobní údaje shromáždili, nebo dodat zboží či službu, kterou jste si zakoupili), podniknout kroky důvodně předpokládané v rámci našeho probíhajícího obchodního vztahu s vámi nebo jinak plnit naši smlouvu s vámi, odhalovat bezpečnostní problémy, chránit se před zlomyslnou, klamavou, podvodnou nebo nezákonnou činností nebo stíhat osoby odpovědné za takové činnosti, plnit zákonné povinnosti, provádět další interní a zákonné použití těchto informací, které je slučitelné s kontextem, v němž jste je poskytli).

 1. Jaké mám právo omezit zpracování informací?

Máte právo omezit zpracování vašich údajů v případech, kdy (i) tvrdíte, že osobní údaje jsou nepřesné; (ii) zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití; (iii) pokud již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (iv) pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

 1. Jaké je mé právo na přenositelnost informací?

Máte právo na přenositelnost informací v případech, kdy usilujete o získání informací, které jste poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě nebo chcete předat tyto informace jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno automatickým způsobem.

 1. Jaké je mé právo na námitku na zpracování mých informací?

Máte právo nesouhlasit se zpracováním vašich údajů, pokud je shromažďování a používání založeno na úkolu prováděném ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo v oprávněném zájmu, včetně profilování, jak je vysvětleno v části 3 těchto zásad, nebo pokud vznesete námitku proti shromažďování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 1. Mám právo zrušit souhlas?

Máte právo odvolat jakýkoli souhlas udělený v souvislosti se zpracováním vašich údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu. Tato skutečnost je objasněna v oddíle 3 těchto zásad. Máte právo souhlas kdykoli odvolat.

 1. Jaké mám právo podat stížnost u orgánů vykonávajících dohled?

Máte právo podat stížnost u orgánů vykonávající dohled. Pokud chcete podat stížnost u orgánu vykonávajícího dohled, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení GDPR.

 1. Jaké je mé právo, aby se mnou nebylo zacházeno diskriminačně, při uplatňování mých práv?

Při uplatňování svých práv na základě platných zákonů máte právo nebýt diskriminováni. Například proto, že jste uplatnili svá práva podle platných zákonů, vám nebude odepřeno žádné zboží nebo služby, nebude vám účtována jiná cena, poskytnuta jiná kvalita zboží a služeb atd.

 1. Jak podám žádost?

Pokud chcete uplatnit svá výše popsaná práva, zašlete nám prosím žádost e-mailem na adresu support@viaota.com nebo zavolejte zdarma na naše telefonní číslo +1 (205) 782-7133 (US).

 1. Mohu používat autorizovaného agenta?

Samozřejmě. K podání žádosti o odhlášení vaším jménem můžete využít zmocněnou osobu, pokud nám k tomu udělíte písemný souhlas. V takovém případě nám prosím poskytněte kopii uvedeného povolení podle pokynů uvedených níže v oddíle 18 těchto zásad. Žádost oprávněného zástupce, který nebude schopen předložit potvrzení o tom, že je oprávněn jednat vaším jménem, můžeme zamítnout. Žádost můžete podat také jménem svého nezletilého dítěte.

 1. Provádíte automatizované individuální rozhodování, včetně profilování?

Ne, neprovádíme rozhodnutí založená výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která by pro vás měla právní účinky.

 1. Umisťuje Vaše webová stránka cookies na moje zařízení?

Ano, naše webová stránka na Vaše zařízení umisťuje následující cookies soubory

Název cookie Popis cookie Vypršení cookie
Nezbytné a statistické cookies
_fbp Použitý pro rozlišení a sledování unikátních uživatelů 3 měsíců
_ga Tento soubor cookie se používá k odlišení unikátních uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je obsažen v každém požadavku na stránku na webu a používá se ke sledování číselných informací o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webu. 2 let
_gat Tuto cookie používá Google Analytics k omezení počtu požadavků. 1 den
_gid Tento soubor cookie ukládá a aktualizuje unikátní proměnnou pro každou navštívenou stránku a používá se k počítání a sledování zobrazení stránek. 1 den
__cfruid Soubor cookies, který se spojuje s weby používajícími službu CloudFlare, který slouží k identifikaci důvěryhodného webového provozu. Během Vaší schůzky
_fw_crm_v Slouží ke sledování identity návštěvníka/uživatele a relací chatu provedených uživatelem. 1 rok
_hjid Hotjar soubor cookies se nastaví ve chvíli, kdy zákazník poprvé přejde na stránku se skriptem Hotjar. Slouží k uchování ID uživatele Hotjar, které je pro danou stránku v prohlížeči jedinečné. Tím je zajištěno, že chování při dalších návštěvách stejné stránky bude přiřazeno stejnému ID uživatele. 1 rok
_uetvid Jedná se o soubor cookie, který používá Microsoft Bing Ads. Umožňuje nám navázat kontakt s uživatelem, který již dříve navštívil naše webové stránky. 1 rok
XSRF-TOKEN Tento soubor cookie slouží k zabezpečení webu a zabraňuje útokům typu Cross-Site Request Forgery. 1 den
enence_session Slouží k uchovávání informací týkající se Vaší aktuální návštěvy. Tento soubor cookie je nezbytný pro funkčnost stránek. Pouze při návštěvě webové stránky
c Tento soubor cookie se používá za účelem detekce spamu a zlepšení zabezpečení webových stránek. Neukládá specifické údaje návštěvníka. 2 let
soundestID Tato cookie slouží k tomu, aby určila, zda již někdy návštěvník stránku navštívil, nebo zda jde o nového návštěvníka. Pouze při návštěvě webové stránky
soundtest-views Přiřazení konkrétního ID návštěvníkovi - To umožňuje webu zjistit počet konkrétních návštěv uživatelů za účelem provedení analýzy a statistického modelování. Pouze při návštěvě webové stránky
Marketingové cookies
ads/ga-audiences Tento soubor cookie používá služba Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně změní na zákazníky, na základě jejich chování online na webových stránkách. Pouze při návštěvě webové stránky
REST/webTracking/v1/event Tento soubor cookies měří efektivitu marketingu na webu. Tento soubor cookies se používá k měření míry konverze mezi marketingem na webových stránkách a telefonickou odezvou. Pouze při návštěvě webové stránky
Cílení na cookies
_gat_gtag_UA_136786017_1 Tento soubor cookie je součástí služby Google Analytics a slouží k omezení požadavků (tzv. throttle request rate). 1 minuta
 1. Jak mohu spravovat cookies?

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby některé nebo všechny soubory cookie odmítal nebo aby vás před jejich přijetím předem požádal o souhlas. Nezapomínejte prosím, že vymazáním souborů cookies nebo zakázáním souborů cookies do budoucna se může stát, že nebudete mít přístup k některým oblastem nebo funkcím našich webových stránek. Používání funkčních souborů cookies, cílených souborů cookies nebo reklamních souborů cookies můžete upravit nastavením prohlížeče. Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookies ve svém prohlížeči, navštivte jeden z níže uvedených odkazů:

 1. Jak mohu kontaktovat Vaše odborníky na ochranu dat?

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se toho, jak shromažďujeme, používáme a uchováváme vaše osobní údaje, naši odborníci na ochranu osobních údajů jsou připraveni vám pomoci. Pokud potřebujete jejich pomoc, můžete je kdykoli kontaktovat prostřednictvím dpo@ekomlita.com.